Call Back

Leave your phone number and we will contact you.

Our Video Blog
Publications

Kondratyuk Y.P. Аnswers to questions from readers // Reklama na selo. - september 2013 (ukrainian language)

 
Питання 1. У фермера є земельна ділянка, цільове призначення "землі житлової та громадської забудови" + «для ведення фермерского господарства» (код Класифікації - 01.01.02)" фермер хоче частково вирубити старий сад, і частково омолодити обрізнання. Хто видає дозволи на знесення, формовання, пересадку зелених насаджень в межах міста, пгт, села?

Дане питання регулюється «Правилами утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України», затвердженими Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 N 105, а також Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженим Постановою Кабінета Міністрів України 1 серпня 2006 № 1045.

Видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється за рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради на підставі ордера.

Підставою для прийняття рішення компетентним органом є заява про видалення зелених насаджень, подана юридичною чи фізичною особою. Після надходження заяви компетентний орган утворює комісію з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості.

Комісія у п’ятиденний строк після її затвердження визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню (далі - акт), за формою, затвердженою Мінрегіоном.
Компетентний орган у місячний строк після надходження зазначеного проекту рішення про видалення зелених насаджень приймає відповідне рішення і видає наступного дня заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Проте, поряд із вищезгаданими Правилами, органами місцевого самоврядування можуть прийматися локальні нормативно-правові акти з питань утримання, охорони зелених насаджень, які перебувають у комунальній власності.

 
Питання 2. Порядок зміни цільового призначення земель приватної власності 5 га. Нецільове призначення міняється для частини ділянки.

Обов’язок використання ь земельних ділянок виключно за цільовим призначенням закріплена Земельним Кодексом України. Проте, часто виникає необхідність зміни цільового призначення земельної ділянки.

У зв’язку з прийняттям Законів України про Державний земельний кадастр і про регулювання містобудівної діяльності у 2013 році змінився і порядок зміни цільового призначення земельної ділянки.

По-перше необхідно розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення. Даним питанням займаються спеціалізовані землевпорядні організації, в штаті яких працюють інженери-землевпорядники, які мають відповідний сертифікат на проведення даного виду роботи.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення.

У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект подається замовником або розробником до центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, або його територіального органу для здійснення такої експертизи.

Також даний проект необхідно спочатку погодити територіальному управлінні Держземагентства, а потім затвердити даний проект у відповідній сільській (селищній, міській раді або районній державній адміністрації та внести відповідні відомості до Державного земельного кадастру.

Якщо зміні цільового призначення підлягає частина земельної ділянки, то необхідно скласти проект відведення даної частини земельної ділянки.

 
Питання 3. Боротьба з нерівномірним сільськогосподарським освоєнням території, внаслідок чого розораність земель в окремих районах досягає надмірних розмірів.

Відомо, що нерівномірне освоєння та використання сільськогосподарських земель призводить до порушення екологічно збалансованого співвідношення земельних угідь: ріллі, природних кормових угідь, водойм та лісів, а це в свою чергу негативно впливає на стійкість аграрного ландшафту. Зокрема особливе занепокоєння викликає зниження родючості ґрунтів.

Одна з головних проблем землекористування, при нерівномірному освоєнні земель – це деградація ґрунтів.

Тому, як на рівні держави в цілому, так і на рівні окремо взятих областей проводиться конкретні заходи боротьби для збереження цінного природного ресурсу нашої країни.

 
Тому проводяться такі види робіт для збереження та охорони земель, як:
  • консервація малопродуктивних, деградованих та не придатних для сількогосподарського використання земель;
  • розробка схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель;
  • будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, берегозакріплювальних, протиобвальних, проти селевих споруд, а також заходи захисту проти підтоплення і затоплення земель;
  • проведення обстеження ґрунтів;
  • і зокрема ведення державного земельного кадастру;
 

Кондратюк Яна, юрист
Реклама на село

 

 


Our Clients
Recognition