Зворотній дзвінок

Залишіть свій номер телефону, наш менеджер зв'яжеться з вами.

Наш Відеоблог
Юридичні послуги

Реєстрація релігійної організації

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» регулює питання функціонування та реєстрації релігійних організацій. Він встановлює, що релігійні організації в Україні утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирають, призначають і замінюють персонал згідно зі своїми статутами (положеннями).

 

Необхідні документи для реєстрації релігійної організації:
 
Назва документу Копія\оригінал Примітки Готує
Компанія
Надає
Клієнт
1
Заява від засновників
оригінал
Кількість засновників повинно бути не менше 10 осіб
 
2
Паспортні дані заявника
копія
 
 
3
Ідентифікаційний номер заявника
копія
 
 
4
Найменування організації
 
 
 
5
Інформація про місцезнаходження, його підтвердженні
копії
Це може бути:
1. Договір оренди та право підтверджуючі документи на приміщення
2. Гарантійний лист юридичної особи на надання в користування свого приміщення
 
6
Паспорти засновників, членів Правління, членів Наглядової ради
копії
 
 
7
Ідентифікаційні номери засновників-фізичних осіб
копії
 
 
8
Статутні документи засновників-юридичних осіб
нотаріально завірена копія
Для реєстрації релігійного центру
 
9
Рішення керівного органу або протоколи загальних зборів засновників-юридичних осіб, якими підтверджуються згоди на заснування релігійного центру
оригінали
Якщо реєструється релігійний центр
 
10
Довіреність на проведення реєстраційних дій
оригінал
 
 
11
Статут організації
оригінал
 
 
12
Протокол Установчого з'їзду
оригінал
 
 
13
Відомості про засновників
оригінал
ПІБ, рік народження, місце проживання, місце роботи, посада - для фізичних осіб;Назва, місцезнаходження - для юридичних осіб
 
14
Відомості про керівний орган / особу
оригінал
ПІБ, рік народження, місце проживання, місце роботи, посада
 
15
Відомості про Ревізійну комісію
оригінал
ПІБ, рік народження, місце проживання, місце роботи, посада
 
 
Зв'язатися з фахівцями Компанії з питання реєстрації:
+38 (044) 528 30 94
+38 (044) 528 30 54
 
Замовити послугу реєстрація релігійної організації заповнивши ФОРМУ
 
Релігійними організаціями в Україні є:
  • релігійні громади;
  • управління і центри;
  • монастирі;
  • релігійні братства;
  • місіонерські товариства (місії);
  • духовні навчальні заклади;
  • об'єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій.

Релігійні об'єднання представляються своїми центрами (управліннями).На інші організації, утворені за релігійною ознакою, дія цього Закону не поширюється.Релігійна організація визнається юридичною особою з моменту реєстрації її статуту (положення).

Статут (положення) релігійної організації приймається на загальних зборах віруючих громадян або на релігійних з'їздах, конференціях.
Для отримання релігійною громадою правоздатності юридичної особи громадяни в кількості не менше десяти чоловік, які утворили її і досягли 18-річного віку, подають заяву та статут (положення) на реєстрацію до обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а в Республіці Крим - до Уряду Республіки Крим.

Релігійні центри, управління, монастирі, релігійні братства, місії та духовні навчальні заклади подають на реєстрацію статут (положення) до державного органу України у справах релігій.Орган, який здійснює реєстрацію, в місячний термін розглядає заяву, статут (положення) релігійної організації, приймає відповідне рішення і не пізніше ніж у десятиденний термін письмово повідомляє про заявникам.

У необхідних випадках орган, який здійснює реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, може зажадати висновок місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету сільської, селищної, міської Рад народних депутатів, а також фахівців. В цьому випадку рішення про реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій приймається у тримісячний термін.

Зміни і доповнення статутів (положень) релігійних організацій підлягають реєстрації в тому ж порядку і в ті ж терміни, що і реєстрація статутів (положень).У разі необхідності в розгляді питання про реєстрацію статуту (положення) можуть брати участь з дорадчим голосом представники релігійної організації.

 
ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

Наші клієнти
Визнання