Зворотній дзвінок

Залишіть свій номер телефону, наш менеджер зв'яжеться з вами.

Наш Відеоблог
Юридичні послуги

Сертифікація в системі УкрСЕПРО

 
Відповідно до ст. 13 Декрету КМУ «Про стандартизацію і сертифікацію» сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на те органами з сертифікації - підприємствами, установами та організаціями з метою:
  • запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я та майна громадян і навколишнього середовища;
  • сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції;
  • створення умов для участі суб'єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі.

В Україні діє Українська державна система сертифікації продукції - Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація в Системі УкрСЕПРО передбачає підтвердження третьою стороною показників (характеристик) продукції (процесів або послуг) на підставі випробувань, обстеження, атестації виробництва і оцінки систем управління качеством. Загальне керівництво Системою сертифікації УкрСЕПРО здійснюється Національним органом України з сертифікації - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності.

Система сертифікації УкрСЕПРО призначена для проведення обов'язкової сертифікації продукції, проте, правила Системи можуть застосовуватися для проведення добровільної сертіфікаціі.Обязательная сертифікація проводиться на відповідність вимог нормативних документів, встановлених законодавчими актами України або нормативними документами, включеними в затверджений Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.

Добровільна сертифікація в Системі сертифікації УкрСЕПРО проводиться у порядку, встановленому договором між заявником (виробником або постачальником) та органом сертіфікаціі. Сертифікація імпортованої продукції та продукції вітчизняного виробництва проводиться по одним і тим же процедурам.

Право проведення робіт з обов'язкової сертифікації продукції надається органам по сертифікації, випробувальним лабораторіям (центрам) і аудиторам, які включені до Реєстру Системи сертифікації УкрСЕПРО.Работи з сертифікації в Системі сертифікації УкрСЕПРО проводяться відповідно до порядку (правилами) проведення сертифікації продукції, затвердженим національним органом по сертифікації. Основні вимоги до порядку проведення сертифікації продукції встановлені в ДСТУ 3413.

На сертифіковану продукцію видається сертифікат відповідності і за угодою між заявником і органом сертифікації може наноситися знак відповідності. Технічні вимоги до знака відповідності та порядку його застосування встановлені ДСТУ 2296. Система передбачає конфіденційність інформації про результати робіт з сертіфікаціі. Сертіфікат УкрСЕПРО є ознакою відповідності представленої продукції всім стандартам і вимогам нормативних документів.

Створена в Україні система сертифікації УкрСЕПРО користується таким же авторитетом для внутрішнього ринку, як і сертифікація ISO 9000 для західних компаній, хоча і є абсолютно самостійним процесом. Цей сертифікат відповідності є важливим документом, що грає величезну роль при прийнятті українською митницею рішення про пропуск тієї чи іншої продукції на територію країни.

Сертифікація також необхідна при ввезенні продукції на український ринок з-за кордону. В процесі обов'язкової сертифікації визначається відповідність параметрів продукції вимогам нормативних документів, визначених законодавчими актами України. Особливе значення наявності сертифіката надається при митному оформленні. Ввезення на митну територію продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації здійснюється відповідно до "Порядку митного оформлення імпортніх товарів (продукції), Що підлягають Обов'язковій сертіфікації в Україні", затвердженого Постановою КМ України від 14.05.2008 № 446.

 

Наші клієнти
Визнання