Зворотній дзвінок

Залишіть свій номер телефону, наш менеджер зв'яжеться з вами.

Наш Відеоблог
Юридичні послуги

Cпеціальний дозвіл на видобуток надр

Згідно з Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 № 615, дозволи надаються Держгеонадрами переможцям аукціонів з їх продажу та деяких інших випадках, передбачених цим Порядком. На кожен вид користування надрами в межах конкретної ділянки Держгеонадра надає окремий дозвіл.

 

Необхідні документи для отримання дозволу:
 
Назва документу

Копія/оригінал Примітки Готує
Компанія
Надає
Клієнт
1
Статут підприємства
Копія нотаріально завірена
 
 
2
Свідоцтво про державну реєстрацію
Копія нотаріально завірена
 
 
3
Довідка з управління статистики
Копія нотаріально завірена
 
 
4
Погодження районної держадміністрації, сільської ради
Копія
 
5
Узгодження територіальних органів Мінприроди
Оригінал
 
6
Узгодження Держпромнагляду (на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою та видобутком)
Оригінал
 
7
Узгодження земельних ресурсів або землекористувача (землевласнику)
Оригінал
 
8
Інформація про фінансово-економічні можливості заявника, які дають можливість проводити геологорозвідувальні роботи
Оригінал
 
9
Пояснювальна записка з обгрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр з визначенням мети її геологічного вивчення
 
 
10
Програма робіт з геологічного вивчення ділянки надр
 
Види робіт, їх обсяг та вартість, джерело фінансування, календарний план виконання покроковий, ефективність можливого використання та очікувані техніко-економічні показники експлуатації ресурсів
11
Каталог географічних координат кримінальних точок ділянки надр з позначенням його площі
 
Похибка менше 1 сек
12
Проект угоди про умови користування надрами
 
 
13
Географічні матеріали
 
 
14
Документи, які підтверджують право власності на цілісний майновий комплекс
Копія нотаріально завірена
Для власника цілісного майнового комплексу
 
Зв'язатися з фахівцямі Компанії з питання отримання дозволу на видобуток надр:
+38 (044) 528 30 94
+38 (044) 528 30 54
 
Замовити послугу спеціальний дозвіл на видобуток надр заповнивши ФОРМУ

Одному заявникові може надаватися дозвіл на видобування одного виду корисних копалин з кількох близько розташованих родовищ, якщо доцільність їх спільної розробки підтверджується відповідним рішенням Державної комісії України по запасах корисних копалин.

 
Дозволи надаються на такі види користування надрами:
  • геологічне вивчення родовищ корисних копалин;
  • геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
  • видобутку корисних копалин;
  • геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ);
  • будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
  • створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо);
  • виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції.

Термін дії дозволу обчислюється з дня його реєстрації, якщо в ньому не передбачено інше. Даною Постановою, затверджена процедура надання спеціальних дозволів на користування надрами в межах території України, її континентального шельфу і включеної в нього (морської) економічної зони. Цей порядок визначає процедуру видачі та анулювання дозволів, перелік документів, який необхідно представити дл отримання даного дозволу, а так само розміри збору за надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону.

Переоформлення дозволу здійснюється у випадках, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", а також при отриманні юридичною особою в оренду або концесію цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства.

 
Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні, продовженні строку дії, переоформлення дозволу або внесення до нього є:
  • подання заявником документів не в повному обсязі;
  • виявлення у поданих документах недостовірних даних;
  • невідповідність документів, поданих заявником, вимогам законодавства.
 

Наші клієнти
Визнання