Зворотній дзвінок

Залишіть свій номер телефону, наш менеджер зв'яжеться з вами.

Наш Відеоблог
Юридичні послуги

Ліцензія на освітню діяльність

Відповідно до Закону України «Про освіту», освіта - це основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Саме тому держава приділяє пильну увагу суб'єктам підприємницької діяльності, напрямом діяльності яких є утворення громадян.Відповідно до чинного законодавства України, освітні послуги можуть надаватися юридичними особами будь-якої форми власності.

Необхідні документи для оформлення ліцензії на освітню діяльність:

Назва документу Копія/оригінал Примітки Готує
Компанія
Надає Клієнт
1
Заява на видачу ліцензії
2
Обгрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги
3
Інформація про кадрове забезпечення - відомості про кількісний і якісний склад педагогічних кадрів
4
Інформація про матеріально-технічне забезпечення - відомості про приміщення і їх площах; про стан матеріально-технічної бази (меблі, навчальне обладнання, комп'ютерне забезпечення, соціальна інфраструктура)
5
Інформація про навчально-методичному забезпеченні - відомості про забезпеченість навчальними програмами, навчально-методичними посібниками
6
Установчі документи (статут, положення)
Нотаріально завірена копія
7
Копія рішення власника (власників) або уповноваженого ним органу про утворення навчального закладу; у випадку, коли власників два і більше - копія установчого договору
8
Копії свідоцтва про державну реєстрацію навчального закладу, довідки про включення до ЄДРПОУ
Нотаріально завірена копія
9
Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу
Нотаріально завірена копія

Зв'язатися з фахівцями Компанії з питання ліцензії на освітню діяльність:

+38 (044) 528 30 94
+38 (044) 528 30 54

Замовити послугу ліцензія на освітню діяльність заповнивши ФОРМУ

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1019 були встановлені загальні вимоги до ліцензування діяльності з надання освітніх послуг та визначає процедуру оцінки здатності суб'єктів освітньої діяльності з надання освітніх послуг, проведення ліцензійної експертизи, прийняття рішень та їх оформлення, видачі та переоформлення ліцензій, видачі їх дублікатів, а також прийняття рішень про обмеження діяльності суб'єктів у сфері освіти.

Згідно постанови, навчальні заклади та інші юридичні особи або фізичні особи - підприємці починають діяльність по надання освітніх послуг тільки після отримання ліцензії для здійснення діяльності з надання освітніх послуг, а відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва тощо) навчального закладу - після проведення ліцензування з внесенням їх до ліцензії навчального закладу.

Відповідно до пункту 2 даної Постанови, ліцензуються освітні послуги:

а) у сфері дошкільної освіти:

 • Догляд за дітьми дошкільного віку;
 • Виховання і навчання дітей дошкільного віку;
 • Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку;
  б) у сфері загальної середньої освіти - забезпечення отримання:
 • Початкової загальної освіти;
 • Базової загальної середньої освіти;
 • Повної загальної середньої освіти;

в) у сфері позашкільної освіти - освітня діяльність за художньо-естетичним, туристично-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим та гуманітарних напрямками;

г) у сфері професійно-технічної освіти:

 • Первинна професійна підготовка;
 • Перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації;
 • Професійно-технічне навчання;
 • Підготовка (зокрема первинна професійна), перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну для навчання;

д) у сфері вищої освіти:

 • Підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями);
 • Військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу;
 • Перепідготовка за спеціальностями;
 • Розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізація;
 • Підготовка іноземців, які прибули в Україну для навчання, до вступу у вищі навчальні заклади;
 • Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну для навчання;
 • Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади.
Органами ліцензування в даній сфері є:
 • Міністерство освіти і науки молоді та спорту - з надання послуг у сфері професійно-технічної та вищої освіти;
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - щодо надання послуг по сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Отримання освітньої ліцензії вимагає збору та заповнення регламентованого законом переліку документів. Ліцензування здійснюється шляхом експертного підтвердження можливості навчальним закладом здійснювати діяльність за заявленими видами і напрямами.

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЛІЦЕНЗІЮ НА ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

Наші клієнти
Визнання