Зворотній дзвінок

Залишіть свій номер телефону, наш менеджер зв'яжеться з вами.

Наш Відеоблог
Юридичні послуги

Ліцензія на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Відповідно до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягає посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Посередництво в працевлаштуванні на роботу за кордоном - надання суб'єктами господарювання послуг з пошуку роботи відповідно до заявок роботодавців відносно вакантних робочих місць і посад. Надання консультативних (інформаційних) послуг відносно можливості влаштування на роботу, умов роботи, оплати праці, найменування і місцезнаходження роботодавців.

 

Необхідні документи для оформлення ліцензії на працевлаштування за кордоном:

Назва
документу
Копія/оригінал Примітки Готує
Компанія
Надає Клієнт
1
Заява на видачу ліцензії
Оригінал
 
 
2
Опис документів
Оригінал
 
 
3
Свідоцтво про державну реєстрацію
Нотаріально завірена копія
 
 
4
Довідка статистики
Нотаріально завірена копія
 
 
5
Документ, що підтверджує право власності суб'єкта господарювання або оренди ним приміщення для здійснення зазначеного виду діяльності
Нотаріально завірена копія
 
 
6
Дозволи на працевлаштування громадян України, виданого роботодавцю уповноваженим органом країни працевлаштування, якщо такий документ передбачений законодавством країни працевлаштування
Нотаріально завірена копія
 
 
7
Дозволи (ліцензії) на провадження посередницької діяльності у працевлаштуванні громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посереднику, якщо такий документ передбачений законодавством країни працевлаштування
Нотаріально завірена копія
 
 
8
Документи, що підтверджують факт реєстрації іноземного суб'єкта господарювання у країні місцезнаходження
Нотаріально завірена копія
 
 
9
Витяг документа іноземного суб'єкта господарювання, який визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством країни працевлаштування не передбачена видача дозволів (ліцензій) на працевлаштування громадян України
Нотаріально завірена копія
 
 
10
Документи, які підтверджують, що іноземний суб'єкт господарювання володіє суднами або використовує їх на інших законних підставах та / або керує (поставляє) екіпажами судна, якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) передбачає тільки посередництво у працевлаштуванні громадян на судна іноземних власників
Нотаріально завірена копія
 
 
11
Колективний договір (угода), укладена між іноземним роботодавцем і профспілковою організацією або їх профоб'єднанням (при наявності), а в разі його відсутності довідка, засвідчена іноземним роботодавцем, про те, що такий договір (угода) не укладався
Нотаріально завірена копія
 
 
12
Зовнішньоекономічний договір (контракт), укладеного з іноземним суб'єктом господарської діяльності
Нотаріально завірена копія
 
 
 
 
Зв'язатися з фахівцями Компанії з питання ліцензії:
+38 (044) 528 30 94
+38 (044) 528 30 54
 
Замовити послугу ліцензія на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном заповнивши ФОРМУ

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном регулюється Наказом 06.09.2010 N 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном».

 
Згідно статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» органу ліцензування для одержання ліцензії подаються наступні документи:
 • заява встановленого зразка про видачу ліцензії. У заяві про видачу ліцензії повинні міститися відомості про суб'єкта господарювання – заявника, найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи; вид господарської діяльності на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію. У разі наявності у заявника - юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, а у заявника - фізичної особи - підприємця місць провадження заявленої діяльності у заяві зазначається їх місцезнаходження;
 • відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність власного або орендованого приміщення, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності;
 • копія дозволу на працевлаштування громадян України, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування(*) роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;
 • копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарювання в країні місцезнаходження(*);
 • копія або витяг з документа іноземного суб'єкта, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування громадян України(*);
 • копія документа, який підтверджує, що іноземний суб'єкт господарювання володіє суднами чи використовує їх на інших законних підставах та/або керує (постачає) екіпажами судна, якщо зовнішньоекономічний контракт) передбачає тільки посередництво у працевлаштуванні громадян України на судна іноземних власників;
 • копія колективного договору (угоди), укладеного між іноземним роботодавцем та профспілковою організацією чи її профоб'єднанням (за наявності), або довідка, засвідчена іноземним роботодавцем, про те, що такий договір (угода) не укладався;
 • копія зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з іноземним суб'єктом господарювання;
 • копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посередникові, якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування;
 • (*) зазначені документи повинні бути засвідчені згідно із законодавством держави їх видачі та легалізовані в консульській установі України (можуть бути також засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше). Копії (фотокопії) документів, складених іноземною мовою, та справжність підпису перекладача на їх перекладі українською мовою повинні бути нотаріально засвідчені.)
 • свідоцтво про державну реєстрацію або Довідка з ЄДРПОУ (Нотаріально завірена копія);
 • заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

Органом ліцензування на здійснення господарської діяльності, що до посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном є Мінсоцполітики, відповідно до положень постанови від 14 листопада 2000 р. N 1698 Про затвердження переліку органів ліцензування.

 
ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЛІЦЕНЗІЮ

Наші клієнти
Визнання