Зворотній дзвінок

Залишіть свій номер телефону, наш менеджер зв'яжеться з вами.

Наш Відеоблог
Юридичні послуги

Складання офіційних документів  

Офіційними є документи, складені і видані посадовими особами від імені органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, а також підприємств, установ і організацій будь-якої форми власності, які засвідчують конкретні факти і події, що мають юридичне значення, складені належним чином за формою і мають необхідні реквізити (штамп, печатку, номер, дату, підпис).

Приватні документи також можуть бути офіційними, якщо вони складені, наприклад, нотаріусом, або якщо вони передані громадянином для зберігання або використання в державні, колективні чи приватними підприємствами (наприклад, довіреність на отримання зарплати).

 
Зв'язатися з фахівцями Компанії з питання складання офіційних документів:
+38 (044) 528 30 94
+38 (044) 528 30 54
 
Замовити послугу складання офіційних документів заповнивши ФОРМУ

Офіційні документи - урядові документи, матеріали, постанови, декрети, заяви, комюніке, стенограми офіційних засідань, дані державної та відомчої статистики, архівні та поточні документи різних установ і організацій, ділова кореспонденція, протоколи судових органів, прокуратури тощо. Неофіційні документи - особисті матеріали, виконані на основі власних спостережень.

Атрибутами офіційного документа є підпис посадової особи та / або реєстрація в установленому порядку. В Україні законодавчо забезпечено право громадян, юридичних чи не юридичних осіб, об'єднань громадян та державних органів на отримання, ознайомлення з офіційними документами шляхом звернення до органів державної влади, подання інформаційного запиту на отримання або ознайомлення з офіційними документами, подання запиту щодо надання письмової або усної інформації. Термін розгляду у всіх трьох випадках звернення громадян інформаційного запиту або запиту на отримання інформації не повинен перевищувати 10 календарних днів з дня реєстрації.

Складання офіційних документів є найважливішим чинником ведення бізнесу в Україні та показує правову культуру в конкретному суспільстві. Для грамотного складання офіційних документів відповідно до законодавства України і звичаїв ділового обороту потрібні спеціальні знання, якими наділені юристи в силу своєї професійної діяльності.

 
ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ЩОДО СКЛАДАННЯ ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

Наші клієнти
Визнання