Зворотній дзвінок

Залишіть свій номер телефону, наш менеджер зв'яжеться з вами.

Наш Відеоблог
Юридичні послуги

Сертифікат походження (СТ-1) на товар

Сертифікат про походження товару - документ, однозначно свідчить про країну походження товару та виданий органом держави-​​експортера, уповноваженим відповідно до національного законодавства (частіше Торгово-промисловою палатою).

 

Необхідні документи на оформлення сертифіката походження (СТ-1) на товар:

Назва документу Копія/оригінал Примітки Готує Компанія Надає Клієнт
1
Заявка-декларація
 
 
 
2
Контракт на поставку (зі специфікацією)
 
 
 
3
Рахунок-фактура, інвойс
 
 
 
4
Митна декларація чи товаросупровідні документи з відміткою на митниці (в разі отримання сертифікату згодом)
 
 
 
5
Довідка про виготовлення товару
 
 
 
6
Документи від виробника (сертифікати якості, паспорти, маркування на товарі, нормативно-технічна документація
 
 
 
7
Документи, що підтверджують придбання товару (договори, платіжні документи)
 
 
 
8
Експертний висновок про код товару згідно з ТН ЗЕД (УКТЗЕД);
 
 
 
9
Документи, в яких зазначено процентний вміст вартості імпортного (чи невідомого походження) сировини і матеріалів у вартості кінцевого продукту
 
 
 
 
Зв'язатися з фахівцями Компанії з питання сертифікації:
+38 (044) 528 30 94
+38 (044) 528 30 54
 
Замовити послугу сертифікат походження (СТ-1) на товар заповнивши ФОРМУ

Як визначається країна походження товару? Країною походження товару вважається держава - учасник Угоди, де товар був повністю вироблений або підданий достатній обробці / переробці.

 
Товар користується режимом вільної торгівлі на митних територіях держав - учасниць Угоди, якщо виконується:
 • Умова прямої закупівлі;
 • Умова прямого відвантаження;
 • Товар відповідає критеріям походження.

Тільки при виконанні трьох вищеперелічених умов, для цього товару діють преференції по миту, тобто мито нараховується условно.Сертіфікат походження СТ-1 - документ, однозначно свідчить про те, що продукція була повністю проведена або піддана достатній обробці / переробці в державі - учасниці Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994.

В цю Угоду входять 10 держав СНД: Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Республіка Білорусь, Грузія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, України.Відповідно до ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» та Митного кодексу України, ввезення товарів на митну територію України, а також вивіз товарів за межі митної території України здійснюється за наявності документа що підтверджує походження товару. У передбачених законом випадках, митний орган, має право вимагати надати сертифікат про походження товару.

При ввезенні товару на митну територію України в обов'язковому порядку подається сертифікат підтверджує походження товара.В разі вивезення товарів з митної території України, сертифікат про походження товару, подається у випадках, встановлених національними правилами і законодавством країни ввезення чи передбачено міжнародними угодами укладеними між Україною та країною ввезення. Зазначений сертифікат являє собою документ, що підтверджує походження товару з цієї країни. Країною походження товару визначається країна, де товар був повністю виготовлений або підлягав достатній переробці.

Порядок видачі сертифіката походження регулюється ЗУ «Про торгово-промислових палатах» і Постановою КМУ № 225 від 25.12.2003р. «Про визначення Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачі сертифікатів про походження товарів».

 
Необхідні дії:

1. Оформити заявку-декларацію

2. Надати документи:

 • контракт;
 • рахунок-фактура;
 • митна декларація або товаросупровідні документи з відміткою митниці, якщо сертифікат видається згодом;
 • коносамент;
 • специфікація;
 • картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (оригінал або завірена печаткою організації-замовника копія), видана Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України або відповідними підрозділами Міністерства економіки Автономної Республіки Крим, обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, якщо зовнішньоекономічні договори (контракти) на експорт товарів українського походження підлягають реєстрації в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України або в уповноважених ним органах;
 • довідка про порядок виготовлення товару. Складається виробником не рідше 1 разу на рік, а також у разі зміни джерел сировини, технологічного процесу і т.п. Містить інформацію про підприємство відповідно до Статуту; список товарів, що виготовляються підприємством; джерела надходження сировини і матеріалів, з яких ізготовляваются товари; список основних технологічних операцій виробничого процесу; відомості про виробничі площі, устаткування та робочої сили;
 • документи про придбання товару - договору, транспортні документи, платіжні документи (при наявності);
 • підтвердження виробника - сертифікати якості, паспорти, маркування на товарі, нормативно-технічна документація тощо;
 • експертний висновок про код товару згідно з ТН ЗЕД (УКТЗЕД);
 • документи, в яких зазначено процентний вміст вартості імпортного (чи невідомого походження) сировини і матеріалів у вартості кінцевого продукту - калькуляція, довідка виробника або інші документи, завірені печаткою та підписом виробника, якщо експортований товар знаходиться в Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається походженням з тієї країни, в якій вони мали місце.

3. Сплатити надану послугу.

 
ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Наші клієнти
Визнання