Зворотній дзвінок

Залишіть свій номер телефону, наш менеджер зв'яжеться з вами.

Наш Відеоблог
Юридичні послуги

Ліцензія НБУ на розміщення депозиту

Порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України регулюється Постановою Правління НБУ № 485 від 14.10.2004 року «Про Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України».

 

Необхідні документи для оформлення ліцензії НБУ на розміщення депозиту:

Назва документу
Копія/оригінал Примітки Готує
Компанія
Надає Клієнт
1
Заява на видачу ліцензії
 
 
2
Копія свідоцтва про державну реєстрацію (або документа, який його замінює) та довідки про взяття на облік платника податків
 
засвідчені нотаріально або державними органами, які видавали документи
3
Довідка уповноваженого банку, в якому з власного рахунку (на власний рахунок) заявника проводитимуться операції з перерахування (зарахування) валютних цінностей на рахунок (з рахунку)
 
 
4
Довідку нерезидента про номер, тип відкритого в нього резидентом рахунку та валютні цінності, які на ньому враховуються (при наявності відкритого рахунку)
 
 
 
Для отримання ліцензії заявник - фізична особа, яка не є підприємцем, подає до Управління такі документи
5
Заява на видачу ліцензії
 
 
6
Довідка уповноваженого банку, в якому з власного рахунку (на власний рахунок) заявника проводитимуться операції з перерахування (зарахування) валютних цінностей на рахунок (з рахунку)
 
 
7
Довідку нерезидента про номер, тип відкритого в нього резидентом рахунку та валютні цінності, які на ньому враховуються (при наявності відкритого рахунку)
 
 
8
Копії відповідних сторінок паспорта або документа, який його замінює, які містять останнє фото, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер, дату видачі і назва органу, який бачив документ, реєстрацію місця проживання громадянина
 
 
 
9
Копію документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного номера
 
 
 
 
Зв'язатися з фахівцями Компанії з питання ліцензії:
+38 (044) 528 30 94
+38 (044) 528 30 54

Замовити послугу ліцензія НБУ на розміщення депозиту заповнивши ФОРМУ
 
Згідно пункту 2 цієї постанови, для отримання ліцензії або зміни умов раніше отриманої ліцензії заявник має подати документи (копії документів):
  • територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента - для фізичних осіб, які не є підприємцями;
  • Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій Національного банку (далі - Департамент) - для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Строк розгляду Департаментом (Управлінням) документів заявника становить не більше 25 робочих днів і відлічується з дати звернення. Департамент (Управління) має право запитувати і отримувати від заявника додаткові документи чи їх копії, що потрібні для з'ясування обставин щодо операцій, які здійснюються (здійснюватимуться) через рахунок.У цьому разі строк розгляду Департаментом (Управлінням) документів заявника, продовжуватиметься ще на 10 робочих днів з дати реєстрації в Національному банку або Управлінні останнього, що надійшов від заявника, додаткового документа.

Копії документів, що подаються до Національного банку (у тому числі копії в перекладі на українську мову), засвідчуються підписом заявника (уповноваженої особи заявника) та відбитком його печатки (за її наявності), якщо інше не передбачено вимогами цього Положення. Документи, які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову [переклад засвідчується підписом особи, яка в установленому законодавством України порядку отримала офіційний дозвіл на здійснення перекладів (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом].

Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) або юридичних осіб (назва, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзацу другого цього пункту.

Протягом п'яти робочих днів з дати звернення Департамент надсилає копію заяви про надання ліцензії Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (далі - спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю), а Управління - територіальним підрозділам спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю.

Рішення про видачу ліцензії Департамент (Управління) приймає з урахуванням висновків спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, якщо вони надійшли протягом строку розгляду документів заявника. Ліцензія оформляється в двох примірниках.Після оплати власником ліцензії послуг з видачі ліцензії перший примірник ліцензії на номерному гербовому бланку Національного банку (Управління) надсилається власнику ліцензії, або передається йому (уповноваженій ним особі) під підпис на другому примірнику. Другий примірник ліцензії зберігається в Департаменті (Управлінні).

Копії першого примірника ліцензії надсилаються Управлінню і податковому органу, у якому власник ліцензії зареєстрований як платник податків.Документи та копії документів, на підставі яких Департаментом (Управлінням) була видана ліцензія або змінені умови ліцензії, зберігаються згідно з порядком, установленим Національним банком.Зазначені документи не можуть бути використані для видачі заявнику іншої індивідуальної ліцензії Національного банку. У разі втрати ліцензії власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії.

 
Для отримання ліцензії заявник (юридична особа, фізична особа-підприємець) подає до Департаменту такі документи:
  • заяву про видачу ліцензії;
  • виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та довідку про взяття на облік як платника податків або їх копії, засвідчені нотаріально або державними органами, які видали документи;
  • довідку уповноваженого банку, у якому з власного рахунку (на власний рахунок) заявника проводитимуться операції з перерахування (зарахування) валютних цінностей на рахунок (з рахунку);
  • довідку нерезидента про номер, тип відкритого в нього резидентом рахунку та валютні цінності, що на ньому обліковуються (за наявності відкритого рахунку).
 
Для отримання ліцензії заявник - фізична особа, яка не є підприємцем, подає до Управління такі документи (крім випадків, зміни умов раніше отриманої ліцензії):
  • заяву про видачу ліцензії;
  • довідку уповноваженого банку, у якому з власного рахунку (на власний рахунок) заявника проводитимуться операції з перерахування (зарахування) валютних цінностей на рахунок (з рахунку);
  • копії відповідних сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять останнє фото, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, реєстрацію місця проживання громадянина;
  • копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера.

Якщо фізична особа під час перебування за кордоном відкрила рахунок і бажає після повернення в Україну надалі проводити операції через цей рахунок, то вона має звернутися до Управління для отримання ліцензії в порядку, передбаченому цим Положенням.

 
ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЛІЦЕНЗІЮ

Наші клієнти
Визнання