Зворотній дзвінок

Залишіть свій номер телефону, наш менеджер зв'яжеться з вами.

Наш Відеоблог
Юридичні послуги

Реєстрація компанії, фірми, ТОВ в Україні

На шляху створення власного бізнесу доводиться зіткнутися з проблемою реєстрації компанії, яка може здатися складною і заплутаною.
При відкритті бізнесу неодмінно виникає питання, яку ж організаційно-правову форму обрати. На сьогоднішній день товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) по праву вважається однією з найпопулярніших форм для ведення повноцінного бізнесу. Значно менше розповсюджені в Україні такі організаційно-правові форми юридичних осіб як акціонерні товариства, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства або виробничий кооператив.

В Україні резиденти і нерезиденти, засновуючи підприємства, як правило, обирають організаційно-правову форму - товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з обмеженою відповідальністю - це засноване однією або декількома особами господарське товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів. Порядок створення ТОВ регламентується Законом України «Про господарські товариства», Господарським кодексом України та Цивільним кодексом України.

Учасниками такого товариства можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. ТОВ може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником. Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягти 100 осіб. При перевищенні цієї кількості, ТОВ підлягає перетворенню на акціонерне товариство протягом одного року, а після закінчення цього терміну – ліквідації, в судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшиться до встановленої межі.

Статутний капітал ТОВ

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з вкладів його учасників. Внеском до статутного капіталу можуть бути гроші, цінні папери, інші речі, майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку. Згідно з чинним законодавством, на сьогоднішній день зняті всі обмеження щодо мінімального розміру статутного капіталу, він може становити навіть 1 гривню. Більш того, заявлений статутний капітал можна внести протягом одного фінансового року.

Установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є статут. Статут - це найважливіший документ, так як саме він багато в чому регулює порядок роботи підприємства, регламентує взаємовідносини як усередині компанії, так і при співробітництві з клієнтами, партнерами, підрядниками.

Приблизний перелік розділів, які повинен містити статут товариства з обмеженою відповідальністю:

 • учасники товариства;
 • найменування та місцезнаходження товариства;
 • юридичний статус товариства;
 • цілі та предмет діяльності товариства;
 • зовнішньоекономічна діяльність товариства;
 • права та обов'язки учасника товариства;
 • статутний капітал і розміри часток;
 • порядок виходу і вступу до товариства;
 • майно товариства;
 • фінансово-господарська діяльність;
 • поділ доходів і відшкодування збитків;
 • управління товариством;
 • контроль за діяльністю виконавчого органу;
 • робота в товаристві, її оплата, персонал товариства;
 • конфіденційність;
 • припинення діяльності товариства;
 • внесення змін і доповнень до статуту;
 • підписи учасників товариства.

Система управління товариства з обмеженою відповідальністю

Головним органом системи управління товариства з обмеженою відповідальністю є Загальні збори учасників. Їх рішення має юридичну силу, якщо на зборах присутні учасники (представники учасників), які мають, у сукупності, більше ніж 50% голосів. Рішення Загальних зборів виконує Директор або Дирекція, які також керують поточною діяльністю ТОВ. Нагляд здійснює Ревізійна комісія.

Серед переваг товариства з обмеженою відповідальністю можна виокремити:

 • засновниками і учасниками можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, громадяни України або іноземці;
 • розмір статутного капіталу не обмежується;
 • проста система управління товариством;
 • організаційно-правова форма ТОВ законодавчо врегульована добре;
 • учасники товариства відповідають за його зобов'язаннями в межах внесених ними вкладів;
 • можлива реєстрація з одним учасником товариства;

Реєстрація ТОВ

Основним етапом створення підприємства є його реєстрація. Законодавчо встановлено, що всі фірми підлягають обов'язковій державній реєстрації. Державна реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю передбачає внесення до Єдиного державного реєстру основних відомостей про компанію, встановлених нормативними актами та законами (інформація про організаційно-правову форму, юридичне та фактичне місцезнаходження, дані про засновників і керівників, сфери діяльності, тощо).

Перш ніж приступити до реєстрації слід підготувати кілька варіантів назви, а ще краще - перевірити наявність даної назви в реєстрі. Не приділивши цьому потрібної уваги відразу, можуть з'явитися проблеми, хоча б тому, що в разі, якщо компанія з такою ж назвою вже зареєстрована, доведеться заново готувати всі документи і повторно оплачувати послуги нотаріуса. Раніше законодавство передбачало можливість резервувати назву майбутньої юридичної особи. У даний час такої можливості немає. Назва повинна бути зазначена українською мовою у повному і скороченому вигляді. Також, за бажанням, можна зазначити російською і англійською мовами повне та скорочене найменування компанії. Назва товариства обов'язково повинна містити термін «товариство з обмеженою відповідальністю».

Слід визначитися з місцезнаходженням підприємства, так як реєстрація ТОВ проводиться державними реєстраторами винятково в районних державних адміністраціях за юридичною адресою даної ТОВ (це може бути нежитлове орендоване приміщення відповідно до договору; приміщення, яке перебуває в приватній власності у засновника, що підтверджується договором або свідоцтвом про право власності; місце проживання (прописка) одного із засновників).

Вибір видів економічної діяльності ТОВ

Важливо обрати види економічної діяльності для ТОВ, що можна зробити за Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) 2010 року.
Механізм реєстрації фірм ТОВ і процес підготовки необхідних документів регламентований законодавством, а саме Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Документи для реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю

Документи, необхідні для реєстрації ТОВ в Україні:

 • заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
 • установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
 • рішення або протокол про створення ТОВ.

Форми заяв про державну реєстрацію затверджуються Міністерством юстиції України. Наказ «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» дає можливість ознайомитись і самостійно заповнити актуальну форму необхідної заяви.

Засновники повинні підписати протокол зборів учасників і статут (2 примірники кожного документа: один примірник - реєстратору, другий примірник - повинен зберігатися на підприємстві). Підписи засновників на статутах посвідчуються нотаріально. Незважаючи на те, що підпис засновників на статуті не обов'язково завіряти у нотаріуса, тим не менш, не зробивши цього можуть виникнути проблеми, тому що наші законодавці не передбачили, що нотаріус може засвідчити вірність копії документа, який виданий фізичною особою, за умови завірення його підпису на оригіналі документа. Тобто для того, щоб учасник, директор або інша уповноважена особа змогли засвідчити копію статуту товариства з обмеженою відповідальністю після його державної реєстрації, підписи самих учасників на такому Статуті все-таки повинні бути нотаріально посвідчені або нотаріус відмовить в завіренні копії такого документа.

У разі проведення реєстрації компанії представниками необхідна підписана засновниками довіреність, яка підлягає нотаріальному посвідченню. При подачі документів заявник пред'являє свій паспорт громадянина України.

Існує перелік вимог до оформлення документів, необхідних для державної реєстрації, наприклад:

 • текст документів повинен бути написаний розбірливо (машинописом або від руки друкованими літерами);
 • документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, а також орфографічні та арифметичні помилки;
 • установчий документ юридичної особи викладається в письмовій формі, прошивається і нумерується.

Помилки, допущені при заповненні документів і подачі заявки на реєстрацію фірми ТОВ, можуть істотно ускладнити не тільки процес оформлення, а й роботу майбутнього підприємства, перш за все, при відкритті рахунку в банку.

Незважаючи на те, що існують документально закріплені норми, вимоги до змісту і виду вищевказаних документів можуть відрізнятися в залежності від міста України, або навіть реєстратора, у якого здійснюється державна реєстрація, так як ці норми можуть трактуватися по-різному.
Статус юридичної особи набувається в день реєстрації фірми ТОВ.

Після завершення реєстрації ТОВ, товариству необхідно замовити печатку, поставити підприємство на облік в органах статистики і Податкової. Далі потрібно відкрити рахунок в банку.

При створенні товариства з обмеженою відповідальністю важливо ознайомитися з нормативно-правовими актами, що регулюють процес створення, в тому числі і реєстрації. З метою уникнення труднощів при реєстрації ТОВ і в подальшій його роботі варто звернутися до юристів компанії «Aleksey Pukha and Partners». Фахівці компанії мають багаторічний досвід у сфері корпоративного права і проводять реєстрацію компаній, організацій і представництв в Україні.


Наші клієнти
Визнання