Зворотній дзвінок

Залишіть свій номер телефону, наш менеджер зв'яжеться з вами.

Наш Відеоблог
Юридичні послуги

Державна реєстрація об`єднань і громадян

Об'єднання громадян (громадські організації) - добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Легалізація (офіційне визнання) є обов'язковою і здійснюється шляхом реєстрації або повідомлення про створення.

Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів легалізованих в установленому законодавством порядку об'єднань громадян. Щодо окремих їх видів Верховною Радою України встановлюються пільги по оподаткуванню доходів, надається матеріальна допомога.Адміністративно-правові відносини в діяльності відрізняються в залежності від виду та статусу об'єднання.

Відповідно до ст. 9 Закону «Про об'єднання громадян», вони створюються і діють з всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом.До всеукраїнських об'єднань громадян належать такі об'єднання, діяльність яких поширюється на територію всієї України, у яких є місцеві осередки у більшості її областей.До місцевих об'єднань належать об'єднання, діяльність яких поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону.

Територія діяльності самостійно визначається об'єднанням громадян.Спеціальними законами законами встановлені особливості статусу окремих видів громадських організацій.Так, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» встановлено, що професійні спілки можуть мати статус місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських.

Згідно ст. 7 Закону «Про благодійництво та благодійні організації» благодійні організації можуть мати статус всеукраїнських, місцевих та міжнародних, який визначається за тими ж принципами, що і в Законі «Про об'єднання громадян».Статус молодіжних та дитячих організацій визначається відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян» за одним винятком. Молодіжний рух в Україні координується Українським національним комітетом молодіжних організацій, який є незалежною неурядовою організацією і має статус всеукраїнської спілки молодіжних та дитячих громадських організацій.

Цей статус не змінюється від вступу зазначеної організації в міжнародні молодіжні організації.У процесі створення та діяльності між об'єднаннями громадян та органами державної влади виникають різноманітні правовідносини.Реєстраційні відносини виникають в процесі організаційного оформлення статусу об'єднання і наділення його правами та обов'язками юридичної особи. Суб'єктами адміністративно-правових відносин в цьому випадку, з одного боку, виступає Міністерство юстиції або його територіальні органи, місцеві органи виконавчої влади, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад народних депутатів, а з іншого - засновники громадського об'єднання: фізичні особи (юридичні особи - у випадку, якщо створюється об'єднання (союз, асоціація і т. п.) об'єднань громадян), які клопочуть про надання об'єднанню статусу юридичної особи.

Громадські організації та їх спілки мають право легалізувати своє створення шляхом письмового повідомлення відповідних органів влади.Реєстраційні відносини виникають також і у випадку, якщо легалізована громадська організація виступає засновником або є постійним членом міжнародної організації, або іншим шляхом поширила свою діяльність на територію іноземної держави. У такому випадку вона повинна у місячний строк подати необхідні документи для перереєстрації в Міністерство юстиції як міжнародної.

Державну реєстрацію, порядок якої визначається Кабінетом Міністрів України, підлягає також символіка об'єднань громадян.Стаття 118 Господарського кодексу України визначає поняття Об'єднання підприємств як господарську організацію, утворену у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.Об'єднання підприємств створюються підприємствами на добровільних засадах або за рішенням органів, які мають право утворювати об'єднання підприємств.

В об'єднання підприємств можуть входити підприємства, утворені за законодавством інших держав, а підприємства України можуть входити в об'єднання підприємств, утворені на території інших держав. Об'єднання підприємств створюються на невизначений строк або як тимчасові об'єднання.Залежно від порядку заснування об'єднання підприємств можуть утворюватися як господарські об'єднання або як державні чи комунальні господарські об'єднання. 

Господарське об'єднання - об'єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність.Господарські об'єднання діють на основі установчого договору та / або статуту, який затверджується їх засновниками.

Державне (комунальне) господарське об'єднання - об'єднання підприємств, утворене державними (комунальними) підприємствами за рішенням Кабінету Міністрів України або, у визначених законом випадках, рішенням міністерств (інших органів, до сфери управління яких входять підприємства, що утворюють об'єднання), або рішенням компетентних органів місцевого самоврядування.

 
Господарські об'єднання створюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законом:
  • асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності без втручання в виробничу та комерційну діяльність її учасників;
  • корпорації - договірні об'єднання, створені на основі об'єднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;
  • консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети;концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі і т.п. на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців;
  • холдинг - об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі і т.п. на основі приналежності корпоративних прав на них одного або групи підприємств.

Не слід забувати, що створення об'єднання потребує отримання дозволу антимонопольного комітету або висновку про можливість створення без отримання такого дозволу.

 
ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

Наші клієнти
Визнання