Зворотній дзвінок

Залишіть свій номер телефону, наш менеджер зв'яжеться з вами.

Наш Відеоблог
Юридичні послуги

Ліцензія на виробництво, транспортування теплової енергії

Відповідно до Статті 9 Закону України «Про ліцензування певне відів господарської діяльності» ліцензуванню підлягає виробництво теплової енергії, Транспортування її магістральнімі и місцевімі (розподільчімі) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

 

Необхідні документи для отримання ліцензії на комбіноване виробництво теплової та електричної енергії:

Назва документу Копія/оригінал Примітки Готує Компанія Надає Клієнт
1
Довіреність на право представництва заявника
Оригінал
 
 
2
Документ про внесення плати за видачу (переоформлення) ліцензії
Оригінал
 
 
3
Свідоцтво про державну реєстрацію
Нотаріально завірена копія
 
 
4
Статут підприємства
Нотаріально завірена копія
 
 
5
Опис заявленої діяльності (у тому числі перелік когенераційних установок, які перебувають у власності заявника, опис системи обліку електричної та теплової енергії; копія документа, що підтверджує здійснення центральним органом виконавчої влади у сфері енергозбереження кваліфікації когенераційної установки, та копія допуску на право здійснення робіт по комбінованого виробництва теплової та електричної енергії)
Оригінал
 
 
6
Довідка про включення до ЄДРПОУ
Копія
 
 
7
Документ, який підтверджує право власності на когенераційні установки
Копія
 
 
8
Повідомлення в засобах масової інформації про намір отримати ліцензію
Копія
 
 
9
Документ про рівень освіти і кваліфікації
Нотаріально завірена копія
Для фізичних осіб підприємців
 
 
Для отримання ліцензії на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії необхідно подати такі документи:

 

Назва документу Копія/оригінал Примітки Готує Компанія Надає Клієнт
1
Довіреність на право представництва заявника
Оригінал
 
 
2
Документ про внесення плати за видачу (переоформлення) ліцензії
Оригінал
 
 
3
Свідоцтва про державну реєстрацію
Нотаріально завірена копія
 
 
4
Статут
Нотаріально завірена копія
Для юридичної особи
 
5
Опис заявленої діяльності (перелік основного обладнання теплогенеруючих об'єктів, які перебувають у власності або користуванні заявника; опис систем обліку теплової енергії)
Оригінал
 
 
6
Довідка про включення до ЄДРПОУ
Копія
 
 
7
Документа, що підтверджує право власності або право користування теплогенеруючими об'єктами
Копія
 
 
8
Повідомлення в засобах масової інформації про намір отримати ліцензію
Копія
 
 
9
Документ про рівень освіти і кваліфікації
Нотаріально завірена копія
Для фізичних осіб - підприємців
 
 
Зв'язатися з фахівцями Компанії з питання ліцензії на виробництво, транспортування теплової енергії:
+38 (044) 528 30 94
+38 (044) 528 30 54
 
Замовити послугу ліцензія на виробництво, транспортування теплової енергії заповнивши ФОРМУ

Порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії регулюється Постановою від 29 квітня 1999 р. N 753 «Про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії».

Умови та правила (ліцензійні умови) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії регулюється Постановою 26.04.2006 N 540 «Про затвердження Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.»

 
Згідно статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» органу ліцензування для одержання ліцензії подаються наступні документи:
 • заява встановленого зразка про видачу ліцензії. У заяві про видачу ліцензії повинні міститися відомості про суб'єкта господарювання – заявника, найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи; вид господарської діяльності на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію. У разі наявності у заявника - юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, а у заявника - фізичної особи - підприємця місць провадження заявленої діяльності у заяві зазначається їх місцезнаходження;
 • виробництво теплової енергії;
 • засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарювання або оренди ним виробничих об'єктів, де провадитиметься відповідний вид господарської діяльності;

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:

 • наявність власних або орендованих виробничих об'єктів, де провадитиметься відповідний вид господарської діяльності;
 • наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування;
 • освітній і кваліфікаційний рівень працівників, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності;
 • баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;
 • транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами; відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про: наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
 • технічний стан трубопроводів та споруд на них (на підставі експлуатаційної документації на такі об'єкти);
 • наявність проектної і виконавчої документації на трубопроводи та споруди на них, які використовуються для провадження відповідного виду господарської діяльності;
 • перелік трубопроводів, що перебувають у користуванні - суб'єкта господарювання, їх технічна характеристика та річні транспортування енергії;
 • перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення;
 • схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості;
 • копія затвердженої місцевим органом виконавчої влади схеми теплопостачання;
 • баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;
 • засвідчені в установленому порядку копії актів і схем розмежування ділянок;
 • обслуговування між суб'єктами господарювання, трубопроводи яких з'єднані між собою;
 • засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують освітній і кваліфікаційний рівень працівників, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності;
 • постачання теплової енергії;
 • перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення;
 • відомості про обсяги постачання теплової енергії за підписом керівника господарювання;
 • баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію (Нотаріально завірена);
 • копії статутних документів (для юридичних осіб) (Нотаріально завірена);
 • доручення на право представництва заявника;
 • копія довідки про включення в ЕДРПОУ або ДРФО;
 • заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

Органом ліцензування на здійснення господарської діяльності відносно виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії є НКРЕ відповідно до положень постанови від 14 листопада 2000 р. N 1698 Про затвердження переліку органів ліцензування.

 

Наші клієнти
Визнання