Зворотній дзвінок

Залишіть свій номер телефону, наш менеджер зв'яжеться з вами.

Наш Відеоблог
Юридичні послуги

Ліцензування страхової діяльності

Згідно статті 34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами страхової діяльності. Ліцензія, яка надається для здійснення діяльності з надання фінансових послуг, не може передаватися третім особам.

 

Необхідні документи для оформлення ліцензії на страхову діяльність:

Назва
документу
Копія/оригінал Примітки Готує Компанія Надає Клієнт
1
Заява на видачу ліцензії
 
 
 
2
Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності
Нотаріально завірена
 
 
3
Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Нотаріально завірена
 
 
4
Копії установчих документів
Нотаріально завірена
 
 
5
Довідки банків, які підтверджують розмір сплаченого статутного фонду або аудиторський висновок аудитора підтверджує формування і розмір сплаченого статутного фонду
 
 
 
6
Довідка про фінансовий стан засновників страховика, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик створений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю та акціонерного товариства
 
 
 
7
Правила (умови) страхування
 
 
 
8
Економічне обгрунтування запланованої страхової (перестрахувальної) діяльності
 
 
9
Інформація про учасників страховика
 
 
 
10
Інформація про голову виконавчого органу та його заступників яка повинна бити підписана керівником страховика і завірена печаткою, копію диплома голови виконавчого органу страховика або його першого заступника про вищу економічну або юридичну освіту, копія диплома головного бухгалтера страховика про вищу економічну освіту, засвідчені печаткою страховика і відповідної підписом
 
 
 
11
Інформація про наявність відповідних сертифікатів у випадках передбачених Держфінпослуг
 
 
 
12
Затверджені в установленому порядку правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу
 
 
 
13
Завірену заявником копію документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, з інформацією про керівних посадових осіб або фахівців, які є відповідальними за проведення фінансового моніторингу.
 
 
 
 
Зв'язатися з фахівцями Компанії з питання ліцензії:
+38 (044) 528 30 94
+38 (044) 528 30 54
 
Замовити послугу ліцензування страхової діяльності заповнивши ФОРМУ

Документи, які подаються органу ліцензування для одержання ліцензії:
 • Особа, яка має намір провадити певний вид господарської діяльності з надання фінансових послуг, що ліцензується, особисто або через уповноважений нею орган чи особу звертається до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. У заяві про видачу ліцензії повинні міститися відомості про особу заявника (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код). У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.
 • До заяви про видачу ліцензії або дозволу додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, документи, вимоги до переліку та змісту яких встановлені законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, а до заяви про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, зазначених у пунктах 3 і 4 частини першої статті 34 цього Закону, - також документи, вимоги до переліку та змісту яких встановлені нормативно-правовими актами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
 • Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.
 • Законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо переліку та змісту документів, необхідних для отримання відповідної ліцензії.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, здійснює нагляд за діяльністю відповідних фінансових установ, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж тридцять календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, якщо законом, що регулює відносини у певних сферах господарської діяльності, не передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі види діяльності.

У разі коли надіслано запит щодо підтвердження достовірності поданих для отримання ліцензії документів або виникла потреба у проведенні перевірки таких документів іншим способом, зазначений строк може бути продовжений Головою Уповноваженого органу, але не більш як на 30 робочих днів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, використовує бланки ліцензії єдиного зразка. Бланк ліцензії єдиного зразка затверджується Кабінетом Міністрів України. Бланки ліцензій є документами суворої звітності, мають облікову серію і номер.

 
У ліцензії зазначаються:
 • найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;
 • вид господарської діяльності з надання фінансових послуг, на право провадження якого видається ліцензія;
 • найменування юридичної особи;
 • ідентифікаційний код юридичної особи;
 • місцезнаходження юридичної особи;
 • дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;
 • посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;
 • дата видачі ліцензії та строк її дії.

Ліцензія підписується членом національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до розподілу обов'язків та засвідчується печаткою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.У разі прийняття позитивного рішення про видачу ліцензії національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повинна оформити ліцензію не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії, на копії опису, яку було видано заявнику при прийомі заяви про видачу ліцензії.

Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для отримання оформленої ліцензії, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

Діяльність з надання фінансових послуг на підставі ліцензії, виданої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, здійснюється на всій території України.
 

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЛІЦЕНЗІЮ

Наші клієнти
Визнання