Зворотній дзвінок

Залишіть свій номер телефону, наш менеджер зв'яжеться з вами.

Наш Відеоблог
Юридичні послуги

Усиновлення дитини в Україні іноземними громадянами

Усиновлення дитини є відповідальним кроком для будь-якої сім’ї.

Процедура всиновлення надзвичайно складна, як із юридичної, так і з соціальної точки зору. Законодавчо процес усиновлення врегульовано таким чином, що в результаті всиновлювачі та усиновлювач несуть певні ризики. Існує ймовірність того, що дитина не буде розвиватися адекватно умовам належного виховання і турботи з боку нових батьків. Адже, окрім виховання, великий чи навіть вирішальний вплив на формування особистості має генетична спадковість.

Процедура всиновлення дітей громадянами України

Суб’єкти, які виявили бажання усиновити дитину, повинні:

  • звернутися із заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання;
  • до заяви додати пакет документів, передбачений Порядком про всиновлення.

В разі надання позитивного висновку службою у справах дітей, заявників ставлять на облік кандидатів. Наступний етап - це ознайомлення потенційних батьків з інформацією про дітей, які можуть бути всиновлені, та видача їм відповідних направлень.

Відомості про дітей, які можуть бути всиновлені, надаються потенційним батькам особисто під час прийому в службі у справах дітей та включають:

  • інформацію про ім'я, вік, стать;
  • правові підстави для усиновлення;
  • дані про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток;
  • відомості про форму влаштування дитини;
  • інформацію про наявність чи відсутність братів, сестер, їх вік та форму влаштування;
  • показ фотографій дитини.

Якщо потенційні всиновлювачі бажають особисто познайомитись з дитиною, їм видається направлення для знайомства. Термін його дії складає десять робочих днів з моменту видачі та може бути продовжений не більш ніж на 10 робочих днів.

Метою цього етапу є встановлення контакту потенційних батьків з дитиною. Кандидати знайомляться з дитиною, а також з документами, які містяться в особовій справі дитини, її медичною карткою, історією життя, особливостями розвитку, поведінки, здібностями, рисами характеру, тощо.

Права потенційних усиновлювачів

Кандидатам надається право щоденно протягом строку дії направлення відвідувати дитину за місцем її проживання чи перебування та спілкуватися з нею у відведений час.

Таким чином, у кандидатів є максимум 20 днів для безпосереднього спілкування з дитиною. Але час таких відвідувань обмежений. Тому на практиці може скластися ситуація, що таке знайомство є досить поверхневим і немає можливості вивчити характер дитини в достатній мірі.

Якщо після даного етапу, суб’єкти прийняли рішення усиновити конкретну дитину, вони звертаються до служби у справах дітей за місцем її проживання чи перебування із заявою про бажання усиновити дитину. Разом з цим їм надається можливість дізнатися інформацію про дитину, яку вони мають намір усиновити. Варто зазначити, що така інформація має обмежений характер.

Крім цього, кандидати мають право провести додаткове медичне обстеження дитини (за певних визначених законом умов).

Що стосується особової справи дитини, то законом, зокрема, передбачено так звану анкету дитини. Що ж до інформації про біологічних батьків, то в анкеті дитини є графа «Відомості про батьків», що містить наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові матері та батька.

На практиці, потенційні всиновлювачі стикаються з проблемою небажання та перешкод зі сторони працівників служб у справах дітей надавати більш детальну інформацію про справжніх батьків дитини. Причини наступні: така інформація, як правило, негативно характеризує батьків дитини. Це можуть бути люди, які страждають наркотичною або алкогольною залежністю, притягалися до кримінальної відповідальності або мають схильність до девіантної поведінки та інше. Тому, в майбутньому, всиновлювачі не повинні дивуватися, якщо в їх дитини через кілька років будуть видаватися певні прояви поведінки або спадкові хвороби.

На даному етапі важливо зібрати та вивчити всю доступну інформацію про дитину та її біологічних батьків для успішного всиновлення. Компанія «Aleksey Pukha and Partners» надає консультацію з питань усиновлення й аналізує всі можливі юридичні можливості та ризики для потенційних батьків. Юристи компанії допоможуть зібрати та оформити всі необхідні документи для швидшого всиновлення дитини.

Скасування усиновлення

Можливі ситуації, коли суд виніс рішення про всиновлення дитини, яку забрали в сім’ю, але через певний час нові батьки розуміють, що їх сподівання щодо довгоочікуваної дитини розбиті. Виявляється, що дитина слаборозвинена, тяжко піддається адекватним способам виховання та навчання, передбачених для дітей її віку, або має хворобу, про яку не було зазначено у медичному висновку чи через декілька років дала свій прояв хвороба, яка передається виключно у спадок від одного з біологічних батьків.

Вирішенням проблеми «генетичних наслідків» могло би стати запровадження інституту попереднього проживання дитини в сім’ї можливих усиновлювачів протягом певного періоду з правом наступного її усиновлення. Наприклад, такий строк може становити 3 або 5 років за критерієм збалансованості забезпечення інтересів усиновлювачів, з одного боку, та захисту вразливої психіки дитини, з іншого. Протягом цього часу обидві сторони могли б ґрунтовно пізнати одна одну та остаточно визначитися, чи можуть вони бути сім’єю не тільки формально. Це потребує простого попередження дитини про факт її усиновлення і виключає інститут таємниці всиновлення в частині таємниці всиновлення щодо самої дитини. Або обмежує його, якщо попереднє проживання встановити тільки в певних випадках, наприклад, коли дитина досягла 5 років або коли вона може усвідомлювати факт прийняття її в родину на певний час з можливістю його продовження чи коли всиновлювачі самі відмовляються від цього і готові відразу всиновити дитину без права скасувати його в майбутньому, окрім як на підставах, передбачених п.1 та п.3 ч. 1 ст. 238 СК України.

Клієнти «Aleksey Pukha and Partners» жодного разу не скасовували усиновлення, адже всі деталі були визначені заздалегідь. Індивідуальний підхід до кожного клієнта та детальне вивчення справи дозволяє уникнути подібних негативних ситуації.

Особливості всиновлення іноземними громадянами

Незважаючи на те, що всиновлення дітей в Україні громадянами даної країни є пріоритетним, завжди актуальним залишається питання усиновлення дітей з українським громадянством іноземцями. Дитина, що має українське громадянство може бути всиновлена іноземцями лише за певних умов. По-перше, вона має перебувати на обліку в Міністерстві соціальної політики України; по-друге, її вік має бути не менше 5 років. У виключних випадках, усиновлення може відбутися без дотримання зазначених умов.

Усиновлення іноземцем відбувається виключно за згодою Мінсоцполітики. Тому, Мінсоцполітики направляє запит до Міністерства внутрішніх справ України щодо перевірки таких іноземців на наявність або відсутність інформації, яка може негативно охарактеризувати їх в правоохоронних органах іноземної держави, а також в Генеральному Секретаріаті Інтерполу.

Іноземці, які виявили бажання стати всиновлювачами дитини, що проживає в Україні, подають до Мінсоцполітики свою справу (за переліком необхідних документів) з метою стати на облік в усиновлювачі. Далі іноземець чекає запрошення на співбесіду, яка проходить безпосередньо в Мінсоцполітики. Після успішного проходження співбесіди, особа вже може ознайомитися з інформацією про дітей та, зупинивши свій вибір на окремій дитині, отримати направлення для особистого знайомства та встановлення контакту з нею.

Якщо виникло бажання усиновити конкретну дитину, потрібно подати відповідну заяву до служби у справах дітей, і отримати висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

Вирішальним етапом цього процесу є отримання згоди Мінсоцполітики на всиновлення дитини. Згідно із законодавством України, питання усиновлення вирішується в суді в порядку окремого провадження. Отже, завершальним кроком буде отримання рішення суду. Компанія «Aleksey Pukha and Partners» готова представляти інтереси всиновлювачів у суді.

Процедура всиновлення - це досить складний та довготривалий процес. Юридична компанія «Aleksey Pukha and Partners» має вагомий досвід роботи в сфері сімейного права. Спеціалісти компанії успішно супроводжують процеси усиновлення українськими та іноземними громадянами. Юристи «Aleksey Pukha and Partners» візьмуть на себе весь процес підготовки документації та сприятимуть пришвидшенню процедури всиновлення.


Наші клієнти
Визнання