Зворотній дзвінок

Залишіть свій номер телефону, наш менеджер зв'яжеться з вами.

Наш Відеоблог
Юридичні послуги

Сертифікація послуг у системі УкрСЕПРО

В Україні діє Українська державна система сертифікації продукції - Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертіфікація в Системі УкрСЕПРО передбачає підтвердження третьою стороною показників (характеристик) продукції (процесів або послуг) на підставі випробувань, обстеження, атестації виробництва і оцінки систем управління якістю.

 

Необхідні документи для сертифікації готельних послуг:
 
Назва документу Копія/оригінал Примітки Готує Компанія Надає Клієнт
1
Заявка
 
 
 
2
Опитувальна анкета
 
 
 
3
Статутні документи
 
 
 
4
Акти приймання в експлуатацію, перевірки працездатності установок пожежогасіння і охоронно-пожежної сигналізації
 
 
 
5
Акти перевірки протипожежного стану приміщень
 
 
 
6
Договір на технічне обслуговування установок пожежогасіння і охоронно-пожарнрой сигналізації
 
 
 
7
Акти приймання ліфтів при їх наявності
 
 
 
8
Акт перевірки санітарно-гігієнічного состаяніі приміщення
 
 
 
9
Санітарні книжки і журнал медичного огляду персоналу, який обслуговує гостей
 
 
 
10
Договір на проведення дезінфекції, дезінсекції, дератизації
 
 
 
11
Документи підтверджують проведення інструктажу з техніки безпеки працівників технічної групи
 
 
 
12
Перелік миючих засобів, які застосовуються для обробки номерів, з документами про підтвердження їх безпеки
 
 
 
13
План дій персоналу в надзвичайних ситуаціях
 
 
 
14
Сертифікат відповідності на послуги харчування (при наявності послуг харчування)
 
 
 
15
Договір на обслуговування хімчисткою і пральнею
 
 
 
16
Структурна схема підприємства з чисельністю персоналу
 
 
 
 
Необхідні документи для сертифікації послуг харчування:

Назва документу Копія/оригінал Примітки Готує Компанія Надає Клієнт
1
Заявка
 
 
 
2
Опитувальна анкета
 
 
 
3
Статутні документи
 
 
 
4
Дозвіл СЕС на початок робіт
 
 
 
5
Акти перевірки санітарно-гігієнічного стану приміщення СЕС
 
 
 
6
Акт Держпромнагляду охорони праці про дозвіл на початок робіт підприємства, або останньої перевірки
 
 
 
7
Асортимент страв погоджень в СЕС
 
 
 
8
Акт перевірки санітарно-гігієнічного стану приміщення
 
 
 
9
Договір на технічне обслуговування пожежної сигналізації
 
 
 
10
Договір на проведення дезінфекції, дезінсекції, дератизації
 
 
 
11
Документи підтверджують проведення інструктажу з техніки безпеки працівників технічної групи
 
 
 
12
Договір на обслуговування по утилізації (вивезенню) відходів
 
 
 
13
Договір на водопостачання
 
 
 
14
Останні протоколи випробувань СЕС на продукцію, обладнання за мікробіологічними показниками
 
 
 
15
Перелік послуг харчування
 
 
 
16
Структурна схема підприємства з чисельністю персоналу
 
 
 
 
Зв'язатися з фахівцями Компанії з питання сертифікації послуг в системі УкрСЕПРО:
+38 (044) 528 30 94
+38 (044) 528 30 54
 
Замовити послугу сертифікація послуг в системі УкрСЕПРО заповнивши ФОРМУ

Загальне керівництво Системою сертифікації УкрСЕПРО здійснюється Національним органом України з сертифікації - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження соответствія.Сістема сертифікації УкрСЕПРО призначена для проведення обов'язкової сертифікації продукції, проте, правила Системи можуть застосовуватися для проведення добровільної сертифікації.

Обов'язкова сертифікація проводиться на відповідність вимог нормативних документів, встановлених законодавчими актами України або нормативними документами, включеними в затверджений Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Украіне.Добровольная сертифікація в Системі сертифікації УкрСЕПРО проводиться у порядку, встановленому договором між заявником (виробником або постачальником) і органом сертифікації.

Сертифікація імпортованої продукції та продукції вітчизняного виробництва проводиться по одним і тим же процедурам. Право проведення робіт з обов'язкової сертифікації продукції надається органам по сертифікації, випробувальним лабораторіям (центрам) і аудиторам, які включені до Реєстру Системи сертифікації УкрСЕПРО.Работи з сертифікації в Системі сертифікації УкрСЕПРО проводяться відповідно до порядку (правилами) проведення сертифікації продукції, затвердженим національним органом по сертифікації.

Основні вимоги до порядку проведення сертифікації продукції встановлені в ДСТУ 3413. На сертифіковану продукцію видається сертифікат відповідності і за угодою між заявником і органом сертифікації може наноситися знак відповідності. Технічні вимоги до знака відповідності та порядку його застосування встановлені ДСТУ 2296. Система передбачає конфіденційність інформації про результати робіт з сертифікації.

Сертифікат УкрСЕПРО є ознакою відповідності представленої продукції всім стандартам і вимогам нормативних документів. Створена в Україні система сертифікації УкрСЕПРО користується таким же авторитетом для внутрішнього ринку, як і сертифікація ISO 9000 для західних компаній, хоча і є абсолютно самостійним процесом. Цей сертифікат відповідності є важливим документом, що грає величезну роль при прийнятті українською митницею рішення про пропуск тієї чи іншої продукції на територію країни.

Сертифікація також необхідна при ввезенні продукції на український ринок з-за кордону. В процесі обов'язкової сертифікації визначається відповідність параметрів продукції вимогам нормативних документів, визначених законодавчими актами України. Особливе значення наявності сертифіката надається при митному оформленні. Ввезення на митну територію продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації здійснюється відповідно до "Порядку митного оформлення імпортніх товарів (продукції), Що підлягають Обов'язковій сертіфікації в Україні", затвердженого Постановою КМ України від 14.05.2008 № 446.

Сертифікація одиничних виробів - згідно з нормативними документами проводиться випробування вироби і видається сертифікат терміном дії 1 рік.

Партійна сертифікація - продукція, ввезена, на територію Україну по одному інвойсу або виготовлена ​​за певний період часу, проходить випробування органом по сертифікації і видається сертифікат терміном дії 1 рік із зазначенням кількості заявленої продукції.

Серійна сертифікація - проводиться випробування продукції на підставі поданої документації (ТУ продукції, опис, сфера її використання і т. д.), видається сертифікат терміном дії 1 рік і оформляється ліцензійну угоду, так само проводиться технагляд, шляхом контрольних випробувань зразків заявленої продукції.

Серійна сертифікація продукції з обстеженням виробництва - крім сертифікації серійної продукції проводиться інспекція та контрольні випробування виробництва виготовляється заявлену продукцію, сертифікат видається строком до 2 років.

Сертифікація серійної продукції з атестацією виробництва - система сертифікації УкрСЕПРО та атестація виробництва згідно ДСТУ 3414-96, сертифікат видається строком до 3 років.

Сертифікація серійної продукції з оцінкою системи якості - система сертифікації УкрСЕПРО і система управління якістю чи оцінка її згідно ДСТУ 3419-96, сертифікат видається строком до 5 років.

 

Наші клієнти
Визнання