Зворотній дзвінок

Залишіть свій номер телефону, наш менеджер зв'яжеться з вами.

Наш Відеоблог
Юридичні послуги

Ліцензія на землевпорядні та землеоцінні роботи

Відповідно до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягає проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів.

Земельним кодексом України, Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про оцінку земель", "Про землеустрій" були розроблені ліцензійні умови здійснення господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт.


Необхідні документи для оформлення ліцензії на землеустройтство і землеоціночні роботи:

Назва документу Копія/оригінал Примітки Готує Компанія Надає Клієнт
1
Заява на видачу ліцензії
Оригінал
 
 
2
Опис документів
Оригінал
 
 
3
Свідоцтво про державну реєстрацію
Нотаріально завірена копія
 
 
4
Довідка статистики підприємства
Нотаріально завірена копія
 
 
 
5
Відомості про наявність у підприємства матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності
Оригінал
 
6
Кваліфікаційні свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (у разі отримання ліцензії для проведення землеоціночних робіт) та витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок
Копія
 
 
 
Зв'язатися з фахівцями Компанії з питання ліцензії на землевпорядні та землеоцінні роботи:
+38 (044) 528 30 94
+38 (044) 528 30 54
 
Замовити ліцензія на землевпорядні та землеоцінні роботи заповнивши ФОРМУ
 
Вимоги до ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність відносно проведення робіт із землеустрою:
Організаційні вимоги:
 • наявність на балансі ліцензіата геодезичного устаткування (високоточного або точного електронного тахеометра, іншого вимірювального приладу), обчислювальної, розмножувальної техніки, необхідного для здійснення виробничого процесу програмного забезпечення;
 • наявність інформаційного забезпечення процесу розробки проектної документації із землеустрою (інформаційно-правового і методичного забезпечення);
 • наявність у складі ліцензіата структурного підрозділу, який забезпечує проведення робіт із землеустрою;
 
Кваліфікаційні вимоги:
 • наявність у складі ліцензіата не менше двох фахівців (за основним місцем роботи), які закінчили вищий учбовий заклад за спеціальностями "землеустрій" або "землеустрій і кадастр" за освітньо-кваліфікаційним рівнем фахівець, магістр і мають стаж роботи за спеціальністю не менше ніж три роки;
 • наявність у складі ліцензіата фахівця (за основним місцем роботи), який закінчив вищий учбовий заклад за спеціальностями "землеустрій" або "землеустрій і кадастр" за освітньо-кваліфікаційним рівнем фахівець, магістр, має стаж роботи за фахом не менше ніж три роки і який за функціональними обов'язками відповідає за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт із землеустрою.
 
Вимоги до ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність відносно проведення землеоціночних робіт:
Організаційні вимоги:
 • наявність на балансі ліцензіата обчислювальної, розмножувальної техніки, необхідного для здійснення виробничого процесу програмного забезпечення;
 • наявність інформаційного забезпечення процесу розробки землеоціночної документації (інформаційно-правового і методичного забезпечення);
 • наявність у складі ліцензіата структурного підрозділу, який забезпечує проведення землеоціночних робіт;
 • забезпечення збереження документів, отриманих під час проведення землеоціночних робіт від замовника і інших осіб;
 
Кваліфікаційні вимоги:
 • наявність у складі суб'єкта господарювання фахівця (за основним местомом роботи), який закінчив вищий учбовий заклад за спеціальностями "землеустрій" або "землеустрій і кадастр" за освітньо-кваліфікаційним рівнем фахівець, магістр, має стаж роботи за спеціальністю не менше ніж три роки і який за функціональними обов'язками відповідає за дотримання вимог законодавства при виконанні землеоціночних робіт.
 • Відповідальні за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт, які ліцензуються, зобов'язані не рідше, ніж один раз на три роки підвищувати кваліфікацію інженера-землевпорядника на курсах підвищення кваліфікації в учбових закладах, які уклали договір про співпрацю з Держкомземом.
 • З метою забезпечення якості виконання землеоціночних робіт відповідальний за дотриманням вимог законодавства не може виконувати відмічену функцію в іншій юридичній особі;
 • наявність в штаті не менше двох фахівців (за основним місцем роботи), які мають кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отримане відповідно до Законів України "Про оцінку земель", "Про оцінку майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності в Україні", витяг з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок і не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
 
Згідно статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» органу ліцензування для одержання ліцензії подаються наступні документи:
 • заява встановленого зразка про видачу ліцензії. У заяві про видачу ліцензії повинні міститися відомості про суб'єкта господарювання – заявника, найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи; вид господарської діяльності на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію. У разі наявності у заявника - юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, а у заявника - фізичної особи - підприємця місць провадження заявленої діяльності у заяві зазначається їх місцезнаходження.
 • засвідчені в установленому порядку копії робіт та земельних торгів кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (у разі отримання ліцензії на виконання землеоціночних робіт) та витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 • відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
 • свідоцтво про державну реєстрацію і Довідка з ЄДРПОУ (Нотаріально завірена копія);Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

Органом ліцензування на здійснення господарської діяльності відносно проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт є Держземагентство, відповідно до положень постанови від 14 листопада 2000 р. N 1698 Про затвердження переліку органів ліцензування.

 

Наші клієнти
Визнання