Зворотній дзвінок

Залишіть свій номер телефону, наш менеджер зв'яжеться з вами.

Наш Відеоблог
Юридичні послуги

Ліцензія на збір та переробку металобрухту

Відповідно до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягає заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів. 

Відповідно до статті 4 Закона України «Про металобрухт» операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами. А діяльність, пов'язана із заготівлею, переробкою лому чорних і кольорових металів і його металургійною переробкою, здійснюється на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством.

 

Необхідні документи для оформлення ліцензії на збір і переробку брухту чорних і кольорових металів:

Назва документу Копія/оригінал Примітки Готує Компанія Надає Клієнт
1
Заява на видачу ліцензії
Оригінал
 
 
2
Опис документів
Оригінал
 
 
3
Свідоцтво про державну реєстрацію
Нотаріально завірена копія
 
 
4
Довідка статистики підприємства
Нотаріально завірена копія
 
 
 
5
Статут підприємства
Нотаріально завірена копія
 
 
 
6
Акт обстеження кожного зазначеного у заяві спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту
Оригінал
 
 
7
Дозвіл територіального управління Держнаглядохоронпраці на початок роботи кожного спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту за вказаними у заяві адресами
Копія
 
 
 
8
Документи, які підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним земельної ділянки (виробничої площі), де буде здійснюватися відповідний вид господарської діяльності
Копія
 
 
9
Довідка про відповідність суб'єкта господарської діяльності вимогам, які ставляться до спеціалізованого металургійного переробного підприємства
Оригінал
 
 
 
 
Зв'язатися з фахівцями Компанії з питання ліцензії на збір та переробку металобрухту:
+38 (044) 528 30 94
+38 (044) 528 30 54
 
Замовити ліцензію на збір та переробку металобрухту заповнивши ФОРМУ

Обов'язковою умовою для отримання ліцензії є акт обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих металургійних переробних підприємств на їх відповідність вимогам Закону «Про металобрухт», який складається протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня подачі заяви.

Ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних осіб, пов'язана із збиранням і реалізацією побутового лому чорних і кольорових металів, а також діяльність фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і юридичних осіб, пов'язана із збиранням і реалізацією промислового лому чорних і кольорових металів, у випадку якщо вищезгаданий лом і метал утворився в результаті діяльності підприємства.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів затверджено Наказом 31.10.2011 N 183 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів».

 
Згідно статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» органу ліцензування для одержання ліцензії подаються наступні документи:
  • заява встановленого зразка про видачу ліцензії. У заяві про видачу ліцензії повинні міститися відомості про суб'єкта господарювання – заявника, найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи; вид господарської діяльності на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію. У разі наявності у заявника - юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, а у заявника - фізичної особи - підприємця місць провадження заявленої діяльності у заяві зазначається їх місцезнаходження;
  • акт обстеження кожного зазначеного у заяві спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту на відповідність вимогам Закону України "Про металобрухт"
  • відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність власної або орендованої земельної ділянки (виробничої площі), необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
  • копія свідоцтва про держ реєстрацію (Нотаріально завірена копія);
  • Копія довідки з ЄДРПОУ (Нотаріально завірена копія);
  • Статут (Нотаріально завірена копія);
  • Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

Органом ліцензування на здійснення господарської діяльності відносно заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів є Мінекономрозвитку, відповідно до положень постанови від 14 листопада 2000 р. N 1698 Про затвердження переліку органів ліцензування.

 

Наші клієнти
Визнання