Обратный звонок

Оставьте свой номер телефона, наш менеджер свяжется с вами.

Наш Видеоблог
Наши новости

Юридическая компания "Алексей Пуха и Партнеры" о новом порядке ликвидации юридических и физических лиц предпринимателей (текст написан украинским языком)

19 грудня 2011 року набув чинності Закон України від 19.05.2011 № 3384-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням» (далі- Закон).
Законом змінюється порядок припинення юридичної особи та порядок припинення діяльності фізичної особи-підприємця.

Зазначеним Законом N 3384 внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного та Господарського кодексів України, законів України "Про господарські товариства", "Про колективне сільськогосподарське підприємство", "Про сільськогосподарську кооперацію", "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання" та до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Цим законом передбачається внесення змін в ряд нормативно-правових актів, що безпосередньо стосуються ліквідації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. В той же час, встановлюється адміністративна відповідальність для посадових осіб органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України за несвоєчасне надання документів (повідомлень, інформації), пов'язаних із проведенням процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
Закон спрямовано на скорочення строків проведення перевірок контролюючими органами тих суб'єктів господарювання, стосовно яких прийнято рішення щодо припинення та приведення їх у відповідність до строків, встановлених засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, або фізичною особою - підприємцем для заявлення кредиторами своїх вимог та встановлюється єдина процедура проведення та оформлення результатів перевірок.
За порушення зазначеного механізму взаємообміну Законом встановлюється адміністративна відповідальність, що стане додатковим заходом для зменшення корупційних проявів за рахунок виконання посадовими особами зазначених вище органів своїх повноважень в межах встановлених законом строків та унеможливить тиск контролюючих органів на суб'єктів господарювання. В той же час, встановлюється адміністративна відповідальність для голови ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших відповідальних осіб, залучених до ліквідації юридичної особи, за невиконання обов'язків щодо проведення припинення юридичної особи.
Прийнятими змінами передбачається принцип «мовчазної згоди» при припиненні. Тобто юридична особа або фізична особа – підприємець набувають право надати пакет документів для реєстрації факту припинення навіть за відсутності документів контролюючих органів, якщо вони не здійснюють підпис керівника і видачу довідки про відсутність заборгованості; проведення позапланової перевірки та складання довідки (акта) або інших необхідних дій згідно порядку ведення ліквідації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до ч.1 статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати
(надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи. Це положення ускладнює попередню редакцію закону, якою передбачалася можливість надання ксерокопії рішення про припинення юридичної особи.
Після проведення зазначених дій запис вноситься державним реєстратором в Єдиний державний реєстр, після чого юридична особа не зможе зареєструвати зміни до відомостей в Єдиному державному реєстрі.
Новим законом передбачається обов’язок учасників юридичної особи в триденний термін з дати прийняття рішення письмово повідомляти реєстраційному органу про припинення юридичної особи. У випадку порушення цього положення державний реєстратор повідомляє правоохоронні органи щодо порушення визначеного законом строку для подання відповідними посадовими особами юридичної особи та фізичною особою - підприємцем державному реєстраторові рішень щодо припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
Раніше цей термін складав п’ять робочих днів.
Строк звернення до суду до ліквідаційної комісії (якщо вона не задовольняє вимог або ухиляється від їх розгляду), який становитиме один місяць з моменту, коли кредитор дізнався або повинен був дізнатися про відмову комісії (тоді як раніше позови можна було пред'являти до затвердження ліквідаційного балансу).
Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення про припинення суб’єкта зобов’язаний повідомити про це органами контролю та органами статистики.

Новий закон відміняє подання документа, що підтверджує внесення плати за отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців. Натомість з 19.12.2011 року плата за внесення інформації в Єдиний державний реєстр про зміну місцезнаходження або найменування юридичної особи, прийняття рішення про виділ, зменшення статутного капіталу, втрату оригіналів засновницьких документів становитиме 51 грн. (раніше – 17 грн).
Слід підкреслити, що оголошення про реорганізацію чи ліквідацію господарської організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця протягом десяти робочих днів з дня внесення відповідного запису до зазначеного реєстру підлягає опублікуванню у виданні спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації. До 19 грудня такі повідомлення друкувалися в спеціальному додатку до газети «Урядовий кур’єр».
Змінився порядок розрахунків з кредиторами. У разі ліквідації платоспроможного суб'єкта господарювання вимоги його кредиторів задовольняються в порядку черговості, встановленої Цивільним кодексом України. Фізична особа-підприємець в письмовому вигляді повідомляє кредиторів про припинення, порядки та строки пред’явлення кредиторами своїх вимог. Такий строк тепер не може складати менше 2 і більше 3 місяців с моменту публікації повідомлення про прийняте рішення про припинення. Стаття 501 Цивільного кодексу України встановлює черговість задоволення таких вимог.

У разі визнання суб'єкта господарювання банкрутом вимоги його кредиторів задовольняються у порядку черговості, встановленої Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Строк пред’явлення кредиторами вимог до юридичної особи не може становити менше 2 і більше 6 місяців з моменту публікації повідомлення про рішення засновників щодо припинення юридичної особи. Положення про черговість задоволення вимог кредиторів встановлюються законом України «Про господарські товариства» з поточними змінами.
Кожна вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається фізичною особою - підприємцем, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше п'ятнадцяти днів з дня отримання фізичною особою - підприємцем відповідної вимоги кредитора.
На цій стадії дії ліквідаційної комісії повинні включати в себе:
1) Здійснення комплексу заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості і письмове повідомлення кожного з боржників про припинення юридичної особи. В той же час наголошуємо, що комісія не зобов’язана проводити комплекс заходів по виявленню кредиторів, а також письмово повідомляти їх про припинення діяльності боржника.
2) Повідомлення учасників юридичної особи, суду або органу, який прийняв рішення про припинення, про участь підприємства в інших юридичних особах.
3) Закриття рахунків в банках (крім рахунку для розрахунків з кредиторами)
4) Інвентаризація майна юридичної особи, його філій та представництв
5) Закриття філіалів, представництв
6) Звільнення працівників
7) Повернення ліцензій, документів дозвільного характеру, печатей та штампів
8) Своєчасне надання органам податкової служби та Пенсійного фонду, фондів соціального страхування документів юридичної особи для проведення перевірок та виявлення наявності або відсутності заборгованості. Також до моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідатор (ліквідаційна компанія) складає та надає в органи податкової служби, Пенсійного фонду та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.
9) Складання проміжного ліквідаційного балансу після спливу строку для пред’явлення вимог кредиторам
10) Виплата грошових сум кредиторам, в тому числі податків та зборів, організація реалізації майна у випадку недостачі майна
11) Складання ліквідаційного балансу, забезпечення його затвердження юридичними особами (або судом або органом який прийняв рішення про припинення) і надання органам податкової служби.

Після закінчення процедури припинення державному реєстратору повинні бути надані наступні документи:
1. заповнена реєстраційна карточка на проведення державної реєстрації юридичної особи у зв’язку з ліквідацією
2. довідка податкової служби про відсутність заборгованості про виплату податків та зборів
3. справка Пенсійного Фонду України про відсутність заборгованості
4. справка архівної установи про прийом документів, які відповідно закону належать довгостроковому збереженню.
Якщо орган податкової служби або орган Пенсійного фонду України не надає відповідних довідок, не надаючи при цьому рішення про відмову у їх видачі, то після спливу 10 робочих днів після закінчення строку, наданого кредиторам на пред’явлення їх вимог, юридична особа звільняється від необхідності їх надання державному реєстратору.
Щодо фізичних осіб-підприємців подібне положення передбачено у випадку порушення вимог органами податкової служби, Пенсійного фонду України, архівної установи.
Після закінчення процедури ліквідації органи податкової служби або ПФУ не надали необхідних довідок про відсутність заборгованості з податків і зборів і не винесли при цьому рішення про відмову у їх видачі, то ФОП або голова комісії ЮО з припинення (або уповноважені ним особа) через десять робочих днів набувають право подання державному реєстратору документів.
Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем повинен видати (надіслати рекомендованим листом) заявнику або уповноваженій ним особі повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, другий примірник якого залучається до реєстраційної справи цієї фізичної особи – підприємця. Строк звужено у порівнянні з попередньою редакцією (3 робочих дні).
Новацією процесу ліквідації є адміністративна відповідальність за ряд дій стосовно процесу ліквідації. Неподання в установлений законом строк державному реєстраторові документів, обов'язкове подання яких встановлено законом для припинення юридичної особи, чи подання недостовірних відомостей у таких документах (стаття 1666 Кодексу про адміністративні правопорушення.). Відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, несвоєчасне, неповне або з порушенням установленого порядку проведення інвентаризації майна, порушення порядку проведення оцінки майна, складення ліквідаційного балансу (проміжного балансу), розподільчого балансу, передавального акта під час припинення юридичної особи. Ухилення голови комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи, від проведення припинення юридичної особи або від складення ліквідаційного балансу (проміжного балансу), розподільчого балансу, передавального акта, обов'язкове подання якого встановлено законом для проведення припинення юридичної особи.
Неподання, несвоєчасне подання або подання не в повному обсязі на вимогу органів державної податкової служби або Пенсійного фонду України для проведення позапланових перевірок первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкової звітності та інших документів, що пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, інших сум, що пов'язані із такими зобов'язаннями, дотриманням вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на зазначені органи та фонди, несвоєчасне, неповне або з порушенням встановленого порядку проведення на вимогу органу державної податкової служби інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей та коштів під час припинення юридичної .
Порушення порядку припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця -
тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу - підприємця від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідальність за порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця не застосовується до голови ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо такі порушення відбулися внаслідок недотримання органами державної податкової служби, фондів соціального страхування та Пенсійного фонду України строків надання відповідних довідок та проведення відповідних перевірок.
Безпідставне заперечення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування від двохсот до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Непроведення або несвоєчасне проведення органами податкової служби, фондів соціального страхування та Пенсійного фонду України перевірок, пов'язаних з припиненням юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, та ненадання або несвоєчасне надання відповідних довідок про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, контроль за справлянням яких здійснюють органи державної податкової служби, фонди соціального страхування та Пенсійний фонд України.

Ганіч Дар'я, юрист

 


Наши Клиенты
Признание