Обратный звонок

Оставьте свой номер телефона, наш менеджер свяжется с вами.

Наш Видеоблог
Наши новости

Юридическая компания "Алексей Пуха и Партнеры" о новом порядке уплаты судебного сбора (написано на украинском языке)

1 листопада 2011 року набрав чинності Закон України “Про судовий збір ”,який визначає правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

Згідно ст. 1 цього закону судовий збір - це збір, що справляється на всій території
України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат. ст.2 платники судового збору являються громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду.

Підставами для справлення судового збору згідно ч.1 ст.. 3 являються:
За подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством; за подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України; за видачу судами документів.

Судовий збір не справляється у випадках передбачених ч.2 ст.3, а саме під час подання:
1) заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;
2) заяви про скасування судового наказу;
3) заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;
4) заяви про поворот виконання судового рішення;
5) заяви про винесення додаткового судового рішення;
6) заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою або недієздатною, або з особою, засудженою до позбавлення волі на строк не менш як три роки;
7) заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;
8) заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
9) заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
10) заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
11) заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
12) заяви про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
13) позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду;
14) заяви про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі, якщо представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей.

Стаття 4. цього закону встановлює розміри ставок судового збору згідно якій Судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. У ч. 2 цієї статті вказуються у яких розмірах встановлюються ставки судового збору:
1. За подання до суду:
1) позовної заяви майнового характеру - 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів заробітної плати;
2) позовної заяви немайнового характеру - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
3) позовної заяви:
про розірвання шлюбу-0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
про поділ майна при розірванні шлюбу - 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати;
4) заяви про видачу судового наказу - 50 відсотків ставки, що визначається з оспорюваної суми у разі звернення до суду з позовом у порядку позовного провадження;
5) заяви у справах окремого провадження - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
6) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:
позовної заяви немайнового характеру - 0,2 розміру мінімальної заробітної плати;
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди - визначається з урахуванням ціни позову, що встановлюється згідно з підпунктом 1 цього пункту;
7) заяви про перегляд заочного рішення - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
8) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду - 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
9) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду - 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
10) заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами - 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
11) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України - 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
12) апеляційної скарги на судовий наказ - 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті за подання заяви про видачу судового наказу в наказному провадженні;
13) заяви про забезпечення доказів або позову - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
14) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
15) заяви про скасування рішення третейського суду - 0,5 розміру мінімальної заробітної плати;
16) заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду - 0,2 розміру мінімальної заробітної плати;
17) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
2. За подання до господарського суду:
1) позовної заяви майнового характеру - 2 відсотки ціни позову, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат;
2) позовної заяви немайнового характеру - 1 розмір мінімальної заробітної плати;
3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову - 1,5 розміру мінімальної заробітної плати;
4) апеляційної скарги на рішення суду - 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
5) касаційної скарги на рішення суду - 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
6) заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами - 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
7) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України - 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
8) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду - 0,5 розміру мінімальної заробітної плати;
9) заяви про скасування рішення третейського суду -2 розміри мінімальної заробітної плати;
10) заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду - 1,5 розміри мінімальної заробітної плати;
11) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду - 2 розміри мінімальної заробітної плати;
3. За подання до адміністративного суду:
1) адміністративного позову:
майнового характеру - 1 відсоток розміру майнових вимог, але не менше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 2 розмірів мінімальних заробітних плат;
немайнового характеру - 0,03 розміру мінімальної заробітної плати;
2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду- 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду - 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
4) заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами - 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
5) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України - 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
6) апеляційної і касаційної скарг на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати;
7) заяви про забезпечення доказів або позову - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
8) заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
4. За видачу судами документів:
1) за повторну видачу копії судового рішення -1 гривня за кожний аркуш копії;
2) за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа - 3 гривні;
3) за роздрукування технічного запису судового засідання - 5 гривень за кожний аркуш тексту на папері формату А4;
4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання - 15 гривень;
5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов'язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень" - 1 гривня за кожний аркуш копії
Статтею 5 передбачено, що від сплати судового збору звільняються:
1) позивачі - за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин;
2) позивачі - за подання позовів про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи;
3) позивачі - за подання позовів про стягнення аліментів;
4) позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";
5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;
6) позивачі - за подання позовів про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину;
7) державні органи, підприємства, установи, організації, громадські організації та громадяни, які звернулися у випадках, передбачених законодавством, із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб, а також споживачі - за позовами, що пов'язані з порушенням їхніх прав;
8) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
9) інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп;
10) позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
11) органи прокуратури - при здійсненні представництва інтересів громадян або держави в суді;
12) Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення у справах, що вирішуються на підставі законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства про здійснення державних закупівель;
13) Міністерство юстиції України - за подання позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України;
14) позивачі - за подання позовів про уточнення списку виборців;
15) органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування - за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з відчуженням земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;
16) військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і проходять службу у військовому резерві, - за подання позовів, пов'язаних з виконанням військового обов'язку;
17) позивачі - за подання позовів про відшкодування збитків, завданих внаслідок неповернення у строки, передбачені договорами або установчими документами, грошових та майнових внесків, залучених до акціонерних товариств, банків, кредитних установ, довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти та майно громадян;
18) Пенсійний фонд України та його органи; органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального захисту інвалідів і його відділення;
19) громадські організації інвалідів (спілки та інші об'єднання громадських організацій інвалідів), їх підприємства, установи та організації, громадські організації ветеранів, їх підприємства, установи та організації - за подання позовів, з якими вони звертаються до суду;
20) органи праці та соціального захисту населення - за подання позовів щодо призначення і виплати всіх видів державної соціальної допомоги, компенсації, виплат та доплат, установлених законодавством;
21) Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи, Державна податкова служба України, Державна митна служба України, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України та їх територіальні органи, Державна служба фінансового моніторингу України і Національний банк України - у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів.{ Частину першу статті 5 доповнено пунктом 21 згідно із Законом N 3828-VI ( 3828-17 ) від 06.10.2011 }

Стаття 6. закріплює порядок сплати судового збору:
1. Судовий збір перераховується у безготівковій, або готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв'язку. За подання позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується у гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати.
2. У разі якщо судовий збір сплачується за подання позовної заяви до суду в розмірі, визначеному з урахуванням ціни позову, а встановлена при цьому позивачем ціна позову не відповідає дійсній вартості спірного майна або якщо на день подання позову неможливо встановити точну його ціну, розмір судового збору попередньо визначає суд з подальшою сплатою недоплаченої суми або з поверненням суми переплати судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом у процесі розгляду справи. У разі якщо розмір позовних вимог збільшено або пред'явлено нові позовні вимоги, недоплачену суму судового збору необхідно сплатити до звернення до суду з відповідною заявою. У разі зменшення розміру позовних вимог питання щодо повернення суми судового збору вирішується відповідно до статті 7 цього Закону. У разі якщо позовну заяву подано після подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову, розмір судового збору зменшується на розмір судового збору, сплаченого за подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову.
3. За подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру. За подання позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна судовий збір справляється за розірвання шлюбу і за поділ майна.
4. За повторно подані позови, що раніше були залишені без розгляду, судовий збір сплачується на загальних підставах. У разі якщо сума судового збору підлягала поверненню у зв'язку із залишенням позову без розгляду, але не була повернута, до повторно поданого позову додається первісний документ про сплату судового збору.
5. За подання зустрічних позовних заяв, а також заяв про вступ у справу третіх осіб із самостійними позовними вимогами судовий збір справляється на загальних підставах. У разі вибуття із справи позивача судовий збір сплачується його правонаступником, якщо збір не був сплачений. У разі роз'єднання судом позовних вимог судовий збір, сплачений за подання позову, не повертається і перерахунок не здійснюється. Після роз'єднання судом позовних вимог судовий збір повторно не сплачується.
6. У разі якщо позов подається одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір обчислюється з урахуванням загальної суми позову і сплачується кожним позивачем пропорційно долі поданих кожним з них вимог окремим платіжним документом. Судовий збір справляється з урахуванням загальної суми позову також у разі: подання позову одним позивачем до кількох відповідачів; об'єднання суддею в одне провадження кількох однорідних позовних вимог.
7. Розподіл судового збору між сторонами та перевірка повноти сплати судового збору здійснюються відповідно до процесуального законодавства.
Сплачена сума судового збору повертається , відповідно до статті 7, за ухвалою суду в разі:
1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;
2) повернення заяви або скарги;
3) відмови у відкритті провадження у справі;
4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням);
5) закриття провадження у справі.
У випадках, установлених пунктом 1 частини першої статті 7, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, - повністю. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.
Враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі.
Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій ст.. 8, тобто враховуючи майновий стан сторони.
Відповідно до статті 9 судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України. Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису.
Закон України про судовий збір вніс зміни до законодавчих актів України тим самим виключив деякі слова, частини статей та самі статті, а також вніс доповнення до деяких статей. Ці зміни вказані у ст.. 10 Закону України «Про судовий збір».
До введення у дію Законом України «Про судовий збір» грошовий збір, що справлявся у судових органах врегульовувався Декретом Кабінету Міністрів України «Про державне мито» У зв’язку з чим відбулися зміни у стягненні збору у судах:
На відміну від державного мита, що сьогодні вираховується у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян (нмдг=17 грн.), розмір судового збору прив’язується до мінімальної заробітної плати за місяць, яка встановлюється законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, та встановлюється у відсотковому співвідношенні до ціни позову.
У справах про відшкодування матеріальної шкоди було встановлено три розміри мита в залежності від ціни позову – чим більше відшкодування вимагається, тим більший відсоток треба заплатити (якщо ціна позову до 1700 грн. – 1%, від 1700 до 170 000 грн. – 5%, понад 170 000 грн. – 10%). У Законі України «Про судовий збір» така градація відсутня, і особа зможе вимагати будь-яке відшкодування моральної шкоди, сплативши судовий збір у розмірі лише 1% від суми позову, до того ж він не може бути більше суми трьох мінімальних заробітних плат і менше 0,2 мінімальної заробітної плати.
Так якщо брати мінімальну ціну позову про відшкодування матеріальної шкоди то вона було збільшено з 17 гривень до 0,2 мінімальної заробітної плати (на 01.01.2011 це становило 188,2 гривень, а з початку 2012 року 200,8 гривень), проте якщо ціна позову становить наприклад 100 000 гривень тоді, згідно закону, необхідно сплатити до судового збору 1000 гривень замість п’яти.
Зникла така складова судових витрат як витрати на інформаційно-технічне забезпечення.
Тепер не будуть звільнятися від сплати збору позивачі за позовами, що випливають з авторського права, а також з права на відкриття, винахід. Натомість до переліку громадян які звільняються від сплати судового збору потрапили законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп.
Також цікавою особливістю являється те що при зверненні до господарського суду Закон передбачає сплату судового збору у значно більших розмірах порівняно з цивільним судочинством:
Наприклад: за подання позовної заяви майнового характеру до господарського суду - 2 відсотки ціни позову, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат. В той же час як у цивільному судочинстві: 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів заробітної плати.
Цим законодавча влада намагається простимулювати суб’єктів господарювання до дотримання договірної дисципліни.

Приклад 1
Позивач, який відповідно до чинного законодавства не має пільги щодо сплати судового збору (державного мита), звернувся до господарського суду з позовною заявою майнового характеру до відповідача в сумі 2600000 грн. Сума державного мита, що сплачується позивачем перед поданням позовної заяви, становить:
відповідно до норм Декрету № 7-93 – 2600000 грн. х 1 % = 26000 грн.
Проте згідно з нормою цього Декрету (пп. «а» п. 2 ст. 3) сума державного мита не має перевищувати верхньої межі (1500 НМДГ) – 25500 грн. Тому державне мито, що підлягає сплаті до держбюджету, становить 25500 грн.
відповідно до норм Закону про судовий збір – 2600000 грн. х 2 % = 52000 грн.
Згідно з пп. 1 п. 2 частини другої ст. 4 Закону про судовий збір сума судового збору не має перевищувати верхньої межі (60 розмірів мінімальних заробітних плат) – 56460 грн. Тому судовий збір, що підлягає сплаті до держбюджету, становить 52000 грн.
Приклад 2
Позивач у позовній заяві просить господарський суд стягнути з відповідача 9000 грн. Ціна позову становить 9000 грн. Державне мито (судовий збір):
відповідно до норм Декрету № 7-93 – 9000 грн. х 1 % = 90 грн.
Однак відповідно до Декрету (пп. «а» п. 2 ст. 3) сума державного мита не має бути меншою за нижню межу (6 НМДГ) – 102 грн., тому сума державного мита за даним позовом становить 102 грн.;
відповідно до норм Закону про судовий збір – 9000 х 2 % = 180 грн.
Проте згідно з пп. 1 п. 2 частини другої ст. 4 зазначеного Закону сума судового збору не має бути меншою за нижню межу (1,5 від розміру мінімальної заробітної плати) – 1411,5 грн. Тому судовий збір, що підлягає сплаті до держбюджету, становить 1411,5 грн.

Білик Петро

 


Наши Клиенты
Признание