Обратный звонок

Оставьте свой номер телефона, наш менеджер свяжется с вами.

Наш Видеоблог
Наши новости

Алексей Пуха – лучший автор газеты «Юридический вестник Украины» издательства «Юринком Интер» по итогам 2010 года (текст написан на украинском языке)

Традиційно на початку кожного нового року редакція «Юридичного вісника України» здійснює огляд матеріалів, надрукованих на сторінках нашої газети у році, що минув. У такий спосіб ми, з одного боку, нагадуємо читачам про джерела почерпнутої ними корисної інформації, можливість знову (а комусь, імовірно, і вперше) звернутися до тих чи інших публікацій, а з іншого – відзначаємо творчі успіхи авторів статей. Водночас ми також висловлюємо щиру вдячність і повагу до всіх без винятку наших дописувачів, творчі прагнення і старання яких значною мірою впливають на зміст газети.

Отже, на думку редакції, у минулому році кращими авторами «Юридичного вісника України» за відповідними номінаціями були такі наші дописувачі.

За високий рівень наукового аналізу теоретичної проблеми

Бєляков Костянтин, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України: «Увага! Загублено науку … Проте віднайдено нову!» («ЮВУ» № 29, С. 6 – 7)

Козюбра Микола, доктор юридичних наук, суддя Конституційного Суду України у відставці: «Конституційна асамблея: правова панацея?» («ЮВУ» № 41, С. 5)

Майданик Роман, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Дуалізм права як критерій розмежування судової юрисдикції» («ЮВУ» № 1 – 2, С. 11); «Приватне право: особливості розуміння і застосування в Європі та Україні» («ЮВУ» № 43, С. 5)

Мисливий Володимир, доктор юридичних наук, професор (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ): «Пропозиція хабара: злочин чи виявлення умислу?» («ЮВУ» № 1 – 2, С. 7)

Тютюгін Володимир, кандидат юридичних наук, професор кафедри кримінального права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого: «Новели кримінального законодавства щодо посилення відповідальності за корупційні злочини: вирішення проблеми чи проблеми для вирішення?» («ЮВУ» № 5 , С. 6; «ЮВУ» № 6, С. 6 – 7)

Шемшученко Юрій, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАН України, Ющик Олексій, завідувач Центру теоретичних проблем законотворчості Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук: «Конституційна законність як визначальна засада публічної влади» («ЮВУ» № 21, С. 6)

За ґрунтовний аналіз складної соціально-правової проблеми
Багрій В. І., юрист: «Права підприємців захистив ВАСУ» («ЮВУ» № 29, С. 14)

Вінгловська Олена, кандидат юридичних наук, професор Міжнародного Соломонового університету: «Проблеми реалізації ювенальної юстиції в Україні» («ЮВУ» № 23, С. 6)

Глотов Микола, керівник Центру права РОГО «Комітет виборців України»: «Можливість голосувати поза межами місця проживання: чи все враховано?» («ЮВУ» № 3, С. 5); «Комунальна реформа по-українські» («ЮВУ» № 23, С. 11)

Крестовська Наталія, доктор юридичних наук, професор кафедри теорії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія», Бачинський Тарас, аспірант кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка: «Кримінальна чи ювенальна юстиція? (до дискусії про запровадження в Україні ювенальної юстиції)» («ЮВУ» № 44, С. 10)

Яковець Ірина, кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України: «Змінимо судову практику чи перепишемо Конституцію?» («ЮВУ» № 28, С. 6 – 7)

За творче висвітлення проблем права та правозастосування

Авер’янов Вадим, академік НАПрН України, завідувач відділу Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України: «Дуалізм виконавчої влади: небезпека чи здатність до маневру» («ЮВУ» № 39, С. 5)

Брич Лариса, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка: «Кримінально-правова кваліфікація корупційних діянь (з урахуванням диференціації юридичної відповідальності за новим антикорупційним законодавством України)» («ЮВУ» № 19, С. 14 – 15)

Зеленецький Володимир, академік НАПрН України: «Дослідчий кримінальний процес (інноваційна характеристика)» («ЮВУ» № 17, С. 4 – 5)

Михайленко Олександр, доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Проект нового Кримінально-процесуального кодексу України: невже обійдемось без прокурора?» («ЮВУ» № 49, С. 12)

Рабінович Петро, академік НАПрН України: «Європейська «Біблія» гуманізму (до 60-річчя прийняття Європейської конвенції з прав людини)» («ЮВУ» № 45, С. 1, 12)

За досконалий професійний аналіз актуальної комплексної теми
c

Ставнійчук Марія, член Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії): «Крок уперед і два назад» («ЮВУ» № 44, С. 7)

Кондик Павло, директор Юридичного департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України: «Чиє майно Автономної Республіки Крим?» («ЮВУ» № 39, С. 6); «Правові аспекти реформування військових формувань та правоохоронних органів держави» («ЮВУ» № 40, С. 7)

Фаринник Василь, заступник Міністра внутрішніх справ України – начальник Головного слідчого управління, генерал-майор міліції: «Проблеми досудового слідства та шляхи їх вирішення» («ЮВУ» № 38, С. 1, 6 – 7)

Андрушко Петро, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Визначення розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян при кваліфікації злочинів» («ЮВУ» № 22, С. 5)

Курдельчук Данило, президент «Укрінюрколегії», заслужений юрист України: «Питання множинності довірителів при нотаріальному посвідченні довіреності» («ЮВУ» № 16, С. 7); «Особливості національного апостиля та легалізації» («ЮВУ» № 19, С. 6 – 7)

Руденко Микола, доктор юридичних наук, професор: «Наглядова функція прокуратури та її закріплення у майбутньому законі України про прокуратуру: вступ з принципових питань» («ЮВУ» № 15, С. 6 – 7)

Сердюк Валентин, доктор юридичних наук: «Чи гарантує держава незалежність судді?» («ЮВУ» № 36, С. 6 – 7)

Вінник Оксана, доктор юридичних наук, професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Державно-приватне партнерство: деякі проблеми правового забезпечення» («ЮВУ» № 34, С. 5); «Корпоративна форма державно-правового партнерства» («ЮВУ» № 36, С. 14)

За впровадження високих стандартів і професійну культуру юридичної діяльності

Куйбіда Роман, кандидат юридичних наук, заступник голови правління Центру політико-правових реформ: «П’ята палата як барометр успішності судової реформи» («ЮВУ» № 49, С. 4 – 5)

Хавронюк Микола, доктор юридичних наук, заступник керівника Апарату – начальник правового управління Верховного Суду України: «Реєстр судових рішень. Яким він може бути?» («ЮВУ» № 6, С. 5>

Задорожній Володимир, суддя Драбівського районного суду Черкаської області): «Сутнісний підхід як основа реформування кримінального процесу в контексті права на справедливий судовий розгляд» («ЮВУ» № 34, С. 10); «Від Біблії до Європейської конвенції з прав людини» («ЮВУ» № 49, С. 14)

Зайцева Ольга, помічник судді: «Старий кінь борозни не псує …» («ЮВУ» № 9, С. 6)

Мирошниченко Юрій, суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя: «Доказова діяльність суду в змагальному процесі» («ЮВУ» № 8, С. 6)

За громадянську позицію і змістовну критику недосконалої юридичної діяльності

Ковальчук Андрій, доктор юридичних наук, Матіос Анатолій, генерал-майор СБУ, кандидат юридичних наук: «Щодо формування й застосування золотовалютних резервів в України та зарубіжних країнах» («ЮВУ» № 7, С. 7)

Фастовець Віталій, суддя Лисичанського міського суду: «Призначення на адміністративні посади, або Голова Доуеля української Феміди» («ЮВУ» № 47, С. 5)

Моторний Юрій, адвокат, голова Полтавського обласного офісу Консультативного бюро з прав людини Спілки адвокатів України: «Біг по колу в пошуках закону» («ЮВУ» № 35, С. 14)

Потьомкін Андрій, помічник судді Конституційного Суду України: «Політизація права та юридизація політики (на прикладі конституційного правосуддя)» («ЮВУ» № 31, С. 14)

Сахно Юрій: «Цінуємо, коли втрачаємо» («ЮВУ» № 23, С. 12)

Зозулінський Тарас: «Суддівська мантія землі» («ЮВУ» № 11, С. 11)

Кілічава Тетяна, адвокат, Войцехович Діана, магістр права: «Справедливість «по-державному» («ЮВУ» № 37, С. 13, «ЮВУ» № 38, С. 13)

Футей Богдан, суддя Федерального суду претензій США: «Українська Конституція вимагає захисту» («ЮВУ» № 33, С. 5)

За змістовне коментування правових норм та інститутів

Блажівська Наталія, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва: «Право на справедливий суд» («ЮВУ» № 35, С. 6 – 7)

Головань Ігор, кандидат юридичних наук, керуючий партнер адвокатської фірми «Головань і Партнери»: «Правову допомогу надано. Хто сплатить рахунки?» («ЮВУ» № 32, С. 4)

Дудоров Олександр, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, Письменський Євген, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка: «Чи суперечить інститут множинності злочинів принципу «NON BIS IN IDEM?» («ЮВУ» № 30, С. 6 – 7; «ЮВУ» № 31, С. 5)

Коліушко Ігор (Центр політико-правових реформ): «Закон про Кабінет Міністрів: аналіз тенденцій в організації влади та у законотворенні» («ЮВУ» № 47, С. 6)

Молчанов Роман, адвокат, кандидат юридичних наук: «Сім днів належать боржнику (про деякі аспекти практики застосування положень частини 2 ст. 530 ЦК України)» («ЮВУ» № 40, С. 13)

Марущак Анатолій, доктор юридичних наук: «До питання про інформаційно-правовий статус публічних осіб» («ЮВУ» № 7, С. 4 – 5)

Стоян Валентина, експерт Центру політико-правових реформ: «Нові правила здійснення конкурсних торгів» («ЮВУ» № 33, С. 6 – 7; «ЮВУ» № 34, С. 4)

За творчий прорив у аналітичну юриспруденцію

Щербань Дмитро: «Вчасно схаменулися» («ЮВУ» № 25 – 26, С. 14)

Федорова Альона, студентка магістратури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Як покращити захист інтересів добросовісних кредиторів» («ЮВУ» № 51, С. 14)

Красій Ольга, головний спеціаліст відділу методично-правового забезпечення Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань Міністерства юстиції України: «Договір найму (оренди) житлового приміщення» («ЮВУ» № 50, С. 13)

Бурлакова Світлана, адвокат: «Правила страхування: реєстрація та/або запровадження» («ЮВУ» № 10, С. 7)

Пуха Олексій, юрист-практик: «Оподаткування страхових відшкодувань та виплат при страхуванні майна: правові реалії» («ЮВУ» № 11, С. 7)

Головченко Ольга: «Електронне судочинство: сучасний стан та перспективи розвитку» («ЮВУ» № 10, С. 6)

Моторна Вікторія, адвокат: «Право на захист: теорія та проблеми оскарження постанов про порушення кримінальної справи» («ЮВУ» № 6, С. 10)

За інформаційну насиченість і правову актуальність публікації

Карпюк Геннадій: «Вдарили ділом по торгівлі тілом» («ЮВУ» № 33, С. 12); «Проблема національних кухонь, або Зворотний бік українського продовольчого ринку» («ЮВУ» № 37, С. 12)

Маляренко Василь, член-кореспондент НАПрН України, голова Верховного Суду України у 2002 – 2006 рр.: «Проблеми судочинства породжує законодавець» («ЮВУ» № 18, С. 7)

Осійчук Ірина, спеціаліст 1-ї категорії відділу правової допомоги та легалізації документів Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань Міністерства юстиції України: «Порядок оформлення згоди батьків щодо виїзду дитини за кордон» («ЮВУ» № 51, С. 13)

Правдюк Віталій, керівник департаменту нерухомості, будівництва та земельного права АК «Коннов і Созановський»: «Особливості девелопменту в українських умовах» («ЮВУ» № 1 – 2, С. 22)

Фріс Павло, доктор юридичних наук, професор: «Правове забезпечення активного гірськолижного відпочинку» («ЮВУ» № 9, С. 11)

Сірий Микола, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук: «Правовий «вірус» («ЮВУ» № 43, С. 14)l

Прізвища наводяться за розділами в алфавітному порядку


Теги:
«Юрінком Інтер», «Юридичний вісник України»

 


Наши Клиенты
Признание