Обратный звонок

Оставьте свой номер телефона, наш менеджер свяжется с вами.

Наш Видеоблог
Наши новости

Алексей Пуха принял участие в юридическом форуме организованным всеукраинской информационно-правовой газетой "Правовая неделя" (текст написано на украинском языке)

У рамках юридичного форуму ми висвітлюємо на сторінках «Правового тижня» питання, які цікавлять передусім юридичну громадськість. Сьогодні ж пропонуємо вашій увазі тему, близьку кожному громадянину України, - виділення частки у спільній сумісній власності. За основу ми взяли лист читача, який попросив роз’яснити правову колізію, пов’язану з виділенням частки у спільній сумісній власності, якщо згоди між співвласниками щодо цього немає


Розповімо коротко про суть проблеми. Якщо ви співвласник квартири на праві спільної сумісної власності, то ви не можете ні виділити свою частку майна в натурі (постанова Пленуму Верховно¬го Суду України від 25.05.1998 р. ¹ 15), ні подарувати цю частку своїм дітям, ні залишити її у спадок (бо не визначений розмір част¬ки у праві спільної сумісної власності на майно). Проте у ст. 356 Цивільного кодексу України встановлено, що власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожної з них у праві власності є спільною частковою власністю (тобто якщо якимось чином визна¬чити частки, то право власності змінюється зі спільної сумісної на спільну часткову власність). У зв’язку з цим виникають питання:
«Правовий тиждень» адресував
ці запитання практикуючим юристам,
які поділилися своїми міркуваннями
з цього приводу
чи може окремий співвласник за відсутності згоди інших співвласників визначити в судовому порядку частку (без виділення її в натурі) у майні (квартирі), яке знахо¬диться у спільній сумісній власності кількох осіб (наприклад, у зв’язку з тим, що співвлас¬ник хоче подарувати, продати або залиши¬ти таку частку у спадок своїй дитині)?
чи правильно, що частки, ви-значені в судовому порядку, вже бу-дуть знаходитись у спільній част¬ковій власності (підстава - ст. 356 ЦКУ), що дозволить окремому спів¬власнику квартири розпоряджатися своєю часткою без згоди інших спів¬власників (у тому числі продати її або подарувати)?
що буде предметом позову в цьому разі та чи є якісь судові рішення, які підтверджують реальність такого шляху вирішення проблеми?
чи є можливість або підстава для то¬го, щоб отримати право визначити в судовому порядку частку (без виділення її в натурі) у майні (квартирі), яке знаходиться у спільній сумісній власності?
 

Відповідає Олексій Пуха

- Майно, що перебуває у спільній сумісній власності, може набути ста¬тусу спільної часткової власності після виділення в ньому часток. Во¬ни можуть бути виділені за домов¬леністю сторін чи в судовому поряд¬ку. Відповідно до ч. 3 ст. 372 ЦКУ в разі поділу майна між співвласниками право спільної сумісної власності на нього припиняється. А отже, таке майно набуває ста¬тусу майна спільної часткової власності.
Законодавець обмежив правомочність співвласника майна, що має статус спільної часткової власності, порівняно з правомочністю звичайного власника. Це пов’язано з охороною інтересів інших співвласників. Зокрема, обмеження стосуються розпорядження часткою в такому майні.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 362 ЦКУ в разі продажу частки у праві спільної часткової власності співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, та на інших рівних умовах, крім випадку продажу з публічних торгів.
Стаття 16 ЦКУ визначає способи захисту / цивільного права. Відповідно до ч. 1 вказаної статті кожна особа має право звернутися до су¬ду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частина 2 цієї ж статті передбачає конкретні способи захисту, пов’язані із предметом позову, як-от: визнання права та зміна правовідношення. Позовні вимоги в цьому разі будуть сформульовані так: «Виділ частки гр-на А у майні спільної сумісної власності»
 

 


Наши Клиенты
Признание